Misionářky Lásky zjevují Boží lásku

Těm nejchudším říkáme „naši lidé“.

text: P. Jan Larisch

Dílo Misionářek Lásky započalo v roce 1946, kdy Matka Tereza odešla mezi nejchudší a umírající do ulic Kalkaty. K ní se postupně přidávaly další spolupracovnice a společně založily kongregaci Misionářek Lásky, známou spíše pod jménem zakladatelky jako sestry Matky Terezy z Kalkaty.

CHARITA je láska v akci

text: P. Jan Larisch

Nejsilnější text Nového zákona pro úkoly Charity se nachází v Matoušově evangeliu: „Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít. Byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.“

Blahoslavení tiší…

Na návštěvě u jubilujícího distributora katolických časopisů

text: Václav Štaud

Desatero Božích přikázání, ukazující na zdroj zloby a odporu vůči Bohu, doplnil Pán Ježíš ještě opačnými příklady dobrých vzorů, desaterem blahoslavenství. V páté kapitole svého evangelia je zachytil svatý Matouš. Při návštěvě skromného domku v Lukách nad Jihlavou jsme pocítili, že právě zde se něco z Kristových rad stává skutkem.

I vrah kněze je můj bližní

I vrah kněze je můj bližní

Rozhovor s vězeňským kaplanem Františkem Líznou SJ
Zeptal se: Václav Štaud

Desatero je přirozenou, Stvořitelem danou regulací lidského jednání. A zatímco Bůh je soudcem milosrdným, na opačné straně institucí spravedlnosti se nachází vězení jako nekompromisní odpověď společnosti na překračování zákonem daných hranic. S vězením a vězni má u nás mnoho zkušeností jezuitský kněz František Lízna. Během totality sám pětkrát odsouzený, od změny režimu je duchovní posilou vězňů. Nyní ochotně odpovídá na otázky Immaculaty.

Kdo je můj bližní?

Biblický pojem bližního se rodí v Izraeli, kterému je blízko Bůh. Pojem Boží rodiny se skrze Ježíše rozšiřuje na všechny lidi. Ježíšovi učedníci jsou služebníky této Boží všeobjímající lásky ve světě s respektováním svých omezených možností. Nemohou vytvořit nebe na zemi, ale mohou pomáhat všem vykročit na cestu k prameni lásky.

Mystická modlitba srdce

Jak uchopit, představit si Boží Srdce, jeho Trojjedinost? Bůh ve své Trojici miluje. Celá jeho činnost je jen láska. Může toho člověk dosáhnout? V jednom lidském srdci se v jistém čase zrodila tato slova: „Když mě budete skutečně milovat, pak už se mě nebudete na nic ptát. Budete přebývat ve mně a já budu přebývat ve vás.“ Jak lze prakticky naplnit tuto touhu Božího Srdce?

Ze strachu radost, ze zármutku naděje

Ze strachu radost, ze zármutku naděje

Svědectví o narození malé Anny Stanislavy, která přišel na svět v náročných okolnostech.

text: Agata Puścikowska | Gość Niedzielny 51–52/2018 | překlad R. Malý

V prosinci Anna Stanislava ukončila první rok života. Pohodová, radostná, plná důvěry. Narodila se zdravá navzdory předpovědím, navzdory lékařům, navzdory lidským úsudkům. A nad přirozeným porodem, trochu nadpřirozeně, bděla porodní asistentka, která měla bohaté zkušenosti s extrémními případy. Maminka Anny Stanislavy, paní Magdalena, má u ní pořádný dluh ke splacení. A začíná splácet.