Velikonoční příběh v hudbě

Následující text nám přišel do redakce mailem s velikonočním přáním. S radostí se o něj dělíme.

Ježíšovo zmrtvýchvstání bylo předmětem různého uměleckého ztvárnění. Tak např. Georg Friedrich Händel, německý hudební skladatel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) vytvořil nádherné hudební dílo.

V roce 1737 byl sražen záchvatem mrtvice. On, který nikdy nebyl zvláště zbožný, vešel po svém uzdravení do katolického kostela, posadil se k varhanám a hrál. Řeholnice, které s dojetím naslouchaly, nikdy předtím tak mistrovskou hru neslyšely. Začal znovu komponovat, ale úspěch nepřicházel a finanční potíže ho přivedly na pokraj zhroucení. Jednoho dne mu básník Jennens nabídl text oratoria s titulem The Messiah – Mesiáš. Händel za tři týdny usilovné práce dnem i nocí dokončil své největší dílo. Jeho uvedení přineslo autorovi veliký úspěch, ale on si uvědomil, že jeho dík náleží Bohu, z jehož milosti toto dílo stvořil. Händel stvořil zřejmě nejvelkolepější velikonoční Aleluja celé hudební historie.

Podívejme se nyní na krátkou ukázku prostřednictvím dětí ze základní školy v Hamburku:

Velikonoční příběh v hudbě