Květnová první sobota – opět virtuálně

Kvůli nařízením vlády směřujícím k omezení šíření nákazy COVID-19 Vás ještě nemůžeme pozvat k nám do kostela na pobožnost prvních sobot,  avšak pokračujeme dál – nyní v květnu opět virtuálně.

Na této stránce zveřejníme videa, díky nímž budete mít k dispozici všechny potřebné materiály k vykonání prvosobotní pobožnosti. K podmínkám splnění toto pobožnosti náleží:

  1. Svatá zpověď,
  2. svaté přijímání,
  3. modlitba sv. růžence,
  4. patnáct minut rozjímání o tajemství růžence s Pannou Marií a 
  5. úmysl odčinit urážky učiněné Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

Možná se ptáte, jak splnit podmínku svatého přijímání při mši svaté a svátosti smíření. Na základě vyjádření otce biskupa Pavla Konzbula, sdělujeme, že je třeba se účastnit mše svaté prostřednictvím sdělovacích prostředků a duchovně přijmout Pána Ježíše. Co se týká svátosti smíření, tak nyní je třeba vzbudit lítost nad svými hříchy a při nejbližší možné příležitosti svatou zpověď vykonat.

Následující videa Vám umožní být účastni na mši svaté, pomodlit se s námi růženec a poslechnout si rozjímání. Navíc jsme pro Vás ještě připravili krátkou „minilekci“, ze které se dozvíte něco o životě Panny Marie, prostřednictvím jedné z invokací Loretánských litanií.

Připojte se k nám a společně odpovězme na výzvu Panny Marie z Fatimy za odčinění urážek a rouhání proti Mariinu Neposkvrněnému Srdci.

Modleme se také za hříšníky, aby jim bylo odpuštěno a vrátili se k Bohu, který nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a získal život věčný.

Mše svatá:

Zde bude zveřejněno video ze mše svaté.

Živý přenos mše svaté můžete také sledovat na stránce: Mše OnLine

 

Minilekce:

Panna Maria v Loretánských litaniích – invokace: Svatá Panno Panen, oroduj za nás.

 

Rozjímání na první sobotu. Nanebevstoupení Páně:

 

Modlitba růžence:

Zde bude zveřejněno video s modlitbou růžence.

Děkujeme, že jste se k nám připojili. Příští první sobota je 6. června.

Vyprošujeme Vám hojnost Božích milostí a mateřskou ochranu Panny Marie.

Květnová první sobota – opět virtuálně
Štítky: