Maxmilián Kolbe

„Nezemřel, ale dal život za bližního!“
80. výročí mučednické smrti sv. Maxmiliána Maria Kolbeho.

 

Leden – Abychom dokázali přijmout poselství mučedníka z Auschwitz a snažili se být světlem v temnotách našeho světa, jenž potřebuje naději.

Únor – Aby nás sv. Maxmilián inspiroval svým postojem solidarity v přijímání nemocných a povzbuzování klesajících na duchu, hlásáním Ježíše – pramene života a naděje.

Březen – Aby se postní doba stala pro nás časem proměny, která vychází z přikázání lásky a solidarity, jak tomu učil sv. Maxmilián.

Duben – Aby radost Zmrtvýchvstalého Pána naplňovala naše srdce a dávala nám sílu prokazovat Jeho lásku bližním.

Květen – Aby nás příklad Neposkvrněné povzbuzoval k tomu, abychom se stali v tomto světě živým znamením darů Ducha Svatého.

Červen – Aby Eucharistie oživila našeho ducha a uschopnila nás k  nesení naději a prokazování milosrdenství ostatním.

Červenec – Aby nás sv. Maxmilián a Neposkvrněná – Matka lásky, učili stávat se lepšími lidmi a opravdovými svědky křesťanských ctností.

Srpen – Aby se láska a posvěcení se sv. Maxmiliána staly pro každého rytíře impulsem k úplnému a bezpodmínečnému odevzdání se Neposkvrněné.

Září – Aby náš vztah k Neposkvrněné byl zralý a stal se základem naší cesty ke spáse, podle příkladu sv. Maxmiliána.

Říjen – Abychom, jako Rytíři Neposkvrněné, hlouběji pronikali do krásy spoluúčasti na spáse lidí, jejímž základem je Mariino „Ano“, k němuž se chceme s vroucností sv. Maxmiliána přidat i my.

Listopad – Aby nás sv. Maxmilián – mučedník lásky povzbuzoval k přijetí radikálního svědectví o Božím království.

Prosinec – Aby nás Dítě Ježíš přitahovalo svou něžností a naplňovalo pokojem srdce naše i těch, kteří jsou zklamání a trpí ztrátou smyslu života.

Úmysly Rytířstva Neposkvrněné na rok 2021: