Konference o služebnici Boží S. M. Elišce Pretschnerové, OSF. 

19. 5. 2018
Nové Adalbertinum, HRADEC KRÁLOVÉ, Velké náměstí 32

Konferenci pořádají Školské sestry sv. Františka pod záštitou královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála,
Diecézního teologického institutu v Hradci Králové a Anny Maclové, náměstkyně primátora města Hradec Králové.

Přednášející:
Mons. prof. Zdzisław Józef Kijas, OFMConv. • Mons. doc. ThDr. Jiří Skoblík • ThDr. Jan Bárta
Mons. Dr. Karel Janoušek • JCLic. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha, OPraem.
RNDr. ThLic. Jan Rajlich, OP • S. M. Ludmila Pospíšilová, OSF
Sr. Mag. Petra Rosenberger, Dr. • Sr. Anna Rautar • S. M. Zdislava Nosková, OSF
Svědectví laiků a spolusester z Čech a Slovenska • Divadelní představení „Eliška“

Program:
Program začne registrací v 9.30 hodin v Adalbertinu,
mše sv. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 16 hodin.
Prosíme kněze, aby si přinesli vlastní albu a štolu.

Přihlášky:
Přihlášky do 30. 4. 2018 – e-mailem: [email protected], tel.: 732 194 017,
poštou na adresu: S. M. Zdislava Nosková, Karlova 22, 614 00 Brno.
Pro zájemce je zajištěn oběd (70 Kč) – objednejte s přihláškou.
Více informací na www.eliskaosf.cz.

SVATOST PROSTÉHO ŽIVOTA
Štítky: