Ježíš vstal z mrtvých! Aleluja!

Milí přátele,
přejeme Vám,
ať Kristovo vzkříšení
je Vaší každodenní radostí a silou
a také nadějí i na vzkříšení k životu věčnému
každého z nás

redakce časopisu Immaculata
Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné
bratři minorité

Přejeme Vám požehnané Velikonoce
Štítky: