Obnova svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Česká republika se připojuje k obnově svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, a to modlitbou, kterou kardinál Dominik Duka, předseda ČBK, přednese před sochou Panny Marie Fatimské v arcibiskupské kapli ve středu 8. dubna 2020 v 7.15 hodin.

 

Česká republika se připojuje k obnově svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, které za Portugalsko a Španělsko přednesl kardinál António Augusto dos Santos Marto v bazilice Růžencové Panny Marie ve Fatimě 25. března 2020.

K tomuto zasvěcení se bezprostředně připojilo 22 zemí, a to Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Východní Timor, Albánie, Bolívie, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Guatemala, Indie, Mexiko, Moldávie, Nikaragua, Panama, Paraguay, Keňa, Dominikánská republika a Peru. 
Postupně během několika uplynulých dnů se postupně připojily další země, jako např. Anglie, Slovinsko a další, které předaly rozhodnutí jednotlivých biskupských konferencí a vykonání obnovy svěření a zasvěcení do Fatimy.
 
Po vyslovení souhlasu českých a moravských biskupů sdružených v České biskupské konferenci se Česká republika připojí k obnově svěření a zasvěcení Bohu modlitbou vyslovenou předsedou ČBK, arcibiskupem pražským a primasem českým, kardinálem Dominikem Dukou OP před sochou Panny Marie Fatimské v arcibiskupské kapli ve středu 8. dubna 2020 v 7.15 hodin. Akt obnovy zasvěcení bude vykonán bez přímé účasti věřících a bude přenášen na facebookovém profilu kardinála Dominika Duky.
 
Předání sochy Panny Marie Fatimské, která se nachází v kapli v Arcibiskupském paláci zprostředkoval z exilu kardinál Josef Beran v roce 1967, v roce 50. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Sochu určenou pro Československo předala delegace „Blue Army“, tedy členové Fatimského apoštolátu z USA tehdejšímu ordináři Františku Tomáškovi v říjnu 1967.

https://www.facebook.com/dominik.duka.3/videos/3897243353649652/

 

Obnova zasvěcení

 

I.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Lékaři lidských duší,
milovaný Synu, milosrdná Tváři Otce!
Církev putující,
Tvůj lid žijící v České republice,
národ patřící Tobě,
hledí na ránu ve Tvém otevřeném boku, zdroji naší spásy,
a pokorně prosí:
– v této výjimečné hodině plné utrpení podpírej
svou Církev,
buď inspirací pro vládce národů,
naslouchej hlasům chudých a trpících,
podpírej pokorné a utlačované,
uzdravuj nemocné a hříšníky,
pozdvihuj na duchu sklíčené a znechucené,
obnov svobodu zajatým a vězňům,
zachraň nás od pandemie, která se dotýká každého z nás.

 

II.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Lékaři lidských duší,
vyzdvižený do výšin Kříže, dotknutý učedníkem
v soukromí Večeřadla!
Církev putující,
Tvůj lid žijící v České republice,
národ patřící Tobě,
vidí v tobě obraz něžného objetí Otce pro lidstvo.
V Duchu Lásky se chceme navzájem obejmout tak,
jak jsi to radil učedníkům při mytí nohou
a pokorně prosíme:
– v této výjimečné hodině plné utrpení podepírej děti,
starší osoby a slabé,
potěšuj lékaře, zdravotní sestry,
pracovníky zdravotní služby i ošetřovatele a dobrovolníky,
posiluj rodiny a umocňuj v nás smysl pro občanskou povinnost a solidaritu,
buď světlem pro umírající,
přivítej zemřelé ve svém Království,
ochraňuj nás ode všeho zla a zachraň nás od pandemie,
která dotýká každého z nás.

 

III.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Lékaři lidských duší,
Synu blahoslavené Panny Marie,
skrze Srdce Tvé Matky,
jíž svěřujeme putující Církev na zemi,
Českou republiku a mnoho jiných zemí,
které jí po staletí patří, prosíme dnes:
přijmi zasvěcení své Církve.
Zasvěcením se Tvému Nejsvětějšímu Srdci
odevzdáváme Církev pod ochranu
Neposkvrněného Srdce Panny Marie,
proměněné světlem Tvého velikonočního tajemství
které bylo ve Fatimě zjeveno třem dětem jako útočiště
a cesta směřující do Tvého Srdce.
Kéž je blahoslavená Panna Maria,
Růžencová Paní z Fatimy,
uzdravením nemocných a útočištěm Tvých učedníků, zrozených pod křížem z Tvé Lásky.
Kéž Mariino Neposkvrněné Srdce,
kterému se svěřujeme, prosí s námi:
– v této výjimečné hodině, plné utrpení,
přijmi zemřelé,
povzbuzuj ty, kteří se Ti zasvěcují
a obnov svět i celé lidstvo.

Amen.

Obnova svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie