Letem M. I. světem

čili rytíři v akci

text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

 

Rekolekce v Brně (23. - 25. 11. 2018)

Stalo se již tradicí, že pro rytíře Neposkvrněné připravujeme jednou ročně rekolekce, které jsou otevřeny také pro ty, kteří nejsou přímo členy Rytířstva. Ty letošní byly pojaté jako příprava na advent, kdy jsme svou pozornost obrátili k Matce Boží, abychom se po jejím vzoru připravili na Narození Páně. Naším hostem byl pro mnohé z vás již z loňska známý P. Miroslav Jáně, který hovořil o prvním a druhém adventu Krista. V dalších přednáškách, které jsme s bratrem Bohdanem měli, jsme skrze šest slov Matky Boží, uvedených v Písmu, vstupovali do vztahu s Pánem Ježíšem skrze jeho Matku. Měli jsme velkou radost, že mnozí z Vás se zapojili do praktických věcí týkajících se organizace těchto rekolekcí. Víkend ve společnosti 50 účastníků při společné modlitbě, adoraci a přednáškách velmi rychle uběhl, a dá-li Bůh, tak se budeme těšit na Vás na rekolekcích na podzim v roce 2019. 

Den otevřených dveří ve Zlíně (11. 12. 2018)

Při příležitosti 80. výročí otevření klášterní budovy Regina, která patří sestrám minoritkám, byl celý den nabitý velmi zajímavým programem. Přijela sem nejenom generální představená Lucie Cincialová SMFO se svými spolusestrami, ale také další hosté, kteří zpestřili program přednáškami či písněmi. Z Brna jsme přijeli také my s otcem Zbigniewem Byczkowskim OFMConv, který byl hlavním celebrantem mše svaté. V rámci našeho programu jsme hovořili o významu Mariina ANO v Božím plánu. Den otevřených dveří ve Zlíně byl pro nás další z příležitostí, jak se se zlínskými opět vidět. Zvláštní poděkování patří panu Záleskému a jeho ženě, kteří celý program připravili a nesli na svých bedrech. 

Otevření kurzu pro animátory M. I.

Stále noví a noví členové hnutí Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie nás stavějí před praktický problém, a sice jakým způsobem můžeme zajišťovat péči o takovouto skupinu lidí. Aby se naše společenství mohlo rozvíjet, potřebuje mít připravené animátory. A zde se otevírá prostor pro ty z Vás, kteří byste tuto službu v rámci Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie přijali. Od roku 2019 proto otevíráme kurz pro ty, kteří by v budoucnu rádi vedli skupinky M. I. K tomu, aby někdo toto vedení mohl na sebe vzít, musí úspěšně projít přípravou. Tato příprava bude ve třech základních oblastech. V rámci první bychom prohloubili znalosti z oblasti Kérygmatu, tedy jádra křesťanského poselství; v další části bychom se více přiblížili spiritualitě svatého Maxmiliána a ve třetí části bychom se naučili něco z oblasti leadershipu, tedy praktickým dovednostem, které jsou potřebné k vedení druhých lidí. Během roku plánujeme pět setkání (od pátečního večera do nedělního dopoledne). Tato setkání se budou konat jednou za dva měsíce (mimo období prázdnin), v klášteře bratří minoritů v Brně. Kdo byste měli zájem, ozvěte se nám prosím na mail: [email protected]. Další informace budou zveřejněny na konci ledna na internetové stránce Rytířstva Neposkvrněné. 

Letem M. I. světem – 158
Štítky: