Otevření kurzu pro animátory M. I.

Stále noví a noví členové hnutí Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie nás stavějí před praktický problém, a sice jakým způsobem můžeme zajišťovat péči o takovouto skupinu lidí. Aby se naše společenství mohlo rozvíjet, potřebuje mít připravené animátory. A zde se otevírá prostor pro ty z Vás, kteří byste tuto službu v rámci Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie přijali. Od roku 2019 proto otevíráme kurz pro ty, kteří by v budoucnu rádi vedli skupinky M. I. K tomu, aby někdo toto vedení mohl na sebe vzít, musí úspěšně projít přípravou. Tato příprava bude ve třech základních oblastech. V rámci první bychom prohloubili znalosti z oblasti Kérygmatu, tedy jádra křesťanského poselství; v další části bychom se více přiblížili spiritualitě svatého Maxmiliána a ve třetí části bychom se naučili něco z oblasti leadershipu, tedy praktickým dovednostem, které jsou potřebné k vedení druhých lidí. Během roku plánujeme pět setkání (od pátečního večera do nedělního dopoledne). Tato setkání se budou konat jednou za dva měsíce (mimo období prázdnin), v klášteře bratří minoritů v Brně. Kdo byste měli zájem, ozvěte se nám prosím na mail: [email protected]. Další informace budou zveřejněny na konci ledna na internetové stránce Rytířstva Neposkvrněné. 

Kurz pro animátory M. I.