Komunismus je úplným opakem křesťanství. Pius XI. o něm říká, že je to největší blud všech dob. Nese v sobě absolutní popření Desatera, což je vidět v každém přikázání. Každá z deseti vět, které dostal Mojžíš na hoře Sinaj, nachází svůj opak v komunistickém systému, který sám sebe nazývá nadějí lidstva. Jan Pavel II. v knize „Překročit práh naděje“ říká, že jsme uprostřed války mezi silami evangelizace a antievangelizace. Ta druhá strana – jak říkal papež – má své prostředky a programy a celou svou silou se staví proti evangeliu.

Nebudeš mít cizí bohy mimo mne!

Komunismus, navzdory hlasitým deklaracím o svém ateismu, je jakýmsi druhem světského náboženství. Obsahuje totiž schéma charakteristické pro náboženskou víru. Pokrok je tady synonymem Boží prozřetelnosti. Beztřídní společnost budoucnosti se stává slibovaným rájem na zemi, čili náhražkou za království nebeské. Místo křesťanských dogmat se objevuje marxistická doktrína. Učitelský úřad církve vyklizuje prostor ústřednímu výboru Všesvazové strany komunistů (bolševiků). Ta se stává neomylnou jako papež (u katolíků), nebo všeobecný sněm (u pravoslavných). Marxův „Kapitál“ sesazuje z trůnu Bibli.

Portréty komunistických vůdců nahrazují kánon pravoslavných ikon. Podobizny Marxe, Engelse a Lenina překonávají teofanii Svaté Trojice. Kult dítěte Lenina připomíná poctu vzdávanou Děťátku Ježíš. V Leninově mauzoleu v Moskvě vládne atmosféra zbožného ticha a mystického soustředění. Nakonec místo Boha jako nejvyššího zákonodárce zaujímá sám člověk, respektive jeho kolektivní reprezentace – Strana.

Zpracováno na základě knihy Górny Grzegorz. Tajemnice Fatimy. Warszawa: Rosikon Press, 2016.

Časopis Immaculata je hrazen formou dobrovolných darů. Budeme rádi, když si objednáte tištěnou verzi našeho časopisu a podpoříte ho svým darem. Časopis si můžete objednat prostřednictvím formuláře. Děkujeme Vám za podporu.

Komunistické antidesatero (I)
Štítky: