VÁŽENÍ ČTENÁŘI, MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ, 
v tomto čísle se věnujeme svátosti biřmování. Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání poslal apoštoly, aby šli do celého světa a získávali mu učedníky, křtili je a učili. To však byl úkol, který je zcela přesahoval. Ostatně vidíme je ve večeřadle po ukřižování, jak jsou vyděšení a zmatení. Po Ježíšově zmrtvýchvstání už sice pookřáli, ale stále ještě nevycházejí ven, čekají, až budou vybaveni sílou shůry. Konečně v den letnic je vidíme již v akci, jak v síle Ducha Svatého začínají vydávat silné svědectví o Kristu ukřižovaném a zmrtvýchvstalém. Jejich svědectví se nezastaví ani před nebezpečím pronásledování a smrti. To je síla Ducha Svatého! Tento dar shůry ale nebyl dán pouze apoštolům. Byl určen pro všechny Ježíšovy učedníky, kolik jich jen v dějinách bude, tedy i každému z nás. Dnes je nám udělován ve svátosti biřmování. Katechismus katolické církve říká: „Biřmování zdokonaluje křestní milost; je svátostí, která dává Ducha Svatého, aby nás hlouběji zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil náš svazek s církví, aby nás mnohem pevněji připoutal k jejímu poslání a pomáhal nám vydávat  svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy“ (KKC 1316).

Milí čtenáři, zvu Vás k prohloubení tohoto aspektu naší víry prostřednictvím článků nynějšího čísla Immaculaty. Přeji Vám také s celým redakčním týmem, aby Vám síla Ducha Svatého v životě nikdy nescházela.

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

 

Poslechněte si Immaculata č. 166 (2020/03).
Čte: Lukáš Graca.


Textovou verzi Immaculaty si můžete prohlédnout zde.


Immaculata č. 166 (2020/03)
Štítky: