Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

srdečně Vás zdravíme z redakce časopisu Immaculata. S tímto prvním číslem roku 2020 bychom Vám chtěli ze srdce poděkovat za každý Váš dar, který jste nám od posledního čísla poslali.  Díky Vaší štědrosti můžeme pokračovat ve vydávání Immaculaty a usilovat o její další rozvoj. Nyní děláme první kroky ke zvukové podobě časopisu. Pán Bůh zaplať za Vaši podporu.

Tímto číslem otevíráme nový cyklus témat, který se bude týkat církevních svátostí. První ze sedmi svátostí církve je křest, který představuje vstupní bránu k životu v Duchu a  který otevírá přístup k ostatním svátostem. Svatý Řehoř Naziánský o něm řekl krásnou větu: „Křest je nejkrásnějším a nejvelkolepějším z Božích darů… Nazýváme ho darem, milostí, pomazáním, osvícením, šatem neporušitelnosti, koupelí obnovy, pečetí a vším, co je nejcennější. Dar, protože je dán těm, kteří nic nepřinášejí; milost, protože je udělován i viníkům; křest, protože hřích je pohřben do vody; pomazání, protože je svatý a královský; osvícení, protože je oslnivým světlem; šat, protože zakrývá naši hanbu; koupel, protože nás umývá; pečeť, protože nás chrání a je znamením Boží svrchovanosti.“

Milí čtenáři a teď i posluchači, přejeme Vám, abyste z tohoto daru vždy čerpali sílu ke každodennímu následování Krista.

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

Immaculatu si můžete také poslechnout ve zvukové podobě.

Čte: Marianna Štěpitová-Klaučo. 

Immaculata č. 164 (2020/01) – tištěná verze.

 


Immaculata č. 164 (2020/1)
Štítky: