Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

srdečně Vás zdravíme z redakce Immaculaty. Hned na úvod bych chtěl moc poděkovat Vám všem, kteří jste využili složenku z minulého čísla Immaculaty a poslali nám svůj dar na podporu jejího vydávání. Ze srdce Vám děkujeme a rádi Vás informujeme, že za všechny naše čtenáře a dobrodince je sloužena každý měsíc mše svatá.

Od tohoto čísla jsme udělali dvě významné změny. První vychází vstříc těm z Vás, kteří jste si přáli více článků. Jsme rádi, že jsme mohli vyhovět tomuto přání a mohli navýšit počet z 36 na 44 stran. Druhá změna obzvláště potěší ty, kteří nás žádali o zvětšení písma, aby se jim text lépe četl. Snad jste tuto změnu již zaznamenali při čtení těchto řádek. Věříme, že tyto kroky přispějí k oblibě našeho časopisu a pomůžou, aby jeho obsah byl přístupnější pro větší okruh lidí.

V tomto vydání se věnujeme dalšímu přikázání z Desatera – šestému „Nesesmilníš“. Toto přikázání chrání člověka, aby se nestal otrokem nezvládnutého sexuálního pudu. Přeji Vám, aby články, které přinášíme, přispěly k lepšímu pochopení této oblasti našeho bytí, a tím také k radostnějšímu životu.

Za redakci

br. Bohdan Heczko OFMConv, provinční asistent pro M. I.

Obsah Immaculaty č.159

4 Vykoupený pohled na tělo

5 Letem M. I. světem

6 Šesté přikázání a ctnost čistoty

9 Zabudnutá čnosť

12 Bílá růže z Čech

13 Růst k ideálu čistého srdce

14 Chápu Boží dar plodnosti?

16 Ze dna sebeúcty

18 Místo odsuzování pomoc

20 Porno – falešná realita

22 Jak poučit děti o sexu?

24 O čistotu srdca európskej spoločnosti

26 Noc Pomocnice křesťanů

29 Prosa o neposkvrněné Panně

30 Trojí andělské pozdravení

31 Komunistické Antidesatero (VI)

32 O lásce a odpovědnosti

34 Zasnoubím si tě navěky

36 Náměstkové Kristovi (19)

38 Touha srdce

39 František „Já chci“

40 Poděkování

41 Zprávy

Immaculata č. 159 (2019/1)
Štítky: