Vyšlo nové číslo Immaculaty

 

Vážení čtenáři,
milí rytíři Neposkvrněné,

toto číslo Immaculaty je věnováno čtvrtému přikázání Desatera. Toto přikázání vede děti, aby měly v úctě své rodiče, a tím si vážily i celé své rodiny. Čím je rodina tak vzácná? Právě v rodině všichni její členové mohou zakoušet, tvořit i nacvičovat různé druhy vztahů, jejichž zvládnutí je důležité pro tvoření dobrých mezilidských vztahů vůbec.

V rodině se manželé navzájem v lásce sobě odevzdávají a přijímají, čímž vytvářejí snoubenecký vztah. Ten je základem pro vznik nového lidského života. Rodiče se zde učí být dobrými a moudrými nadřízenými svým dětem – vytvářejí s dětmi rodičovský vztah a jsou pro ně i odleskem autority Boha. Děti naproti tomu prožívají vztah ke svým rodičům, v němž se učí v podřízenosti s láskou a vděčností přijímat dobrodiní od svých rodičů. Nakonec děti mezi sebou vytvářejí sourozenecký vztah, kde se učí jednat mezi sebou jako rovný s rovným. Dobře fungující rodina zcela automaticky obdarovává všechny své členy. 

V reálné rodině přece jen nikdo není zcela dokonalý, a tak rodiče pokulhávají za svými rodičovskými povinnostmi a děti jsou zase v pokušení brát od rodičů všechno jako úplnou samozřejmost a vůbec si jich nevážit, zvláště pak když jejich nedostatky jsou příliš velké. Přese všechno i v těchto reálných situacích přikázání úcty k rodičům platí a je zdrojem požehnání pro všechny, jak o tom říká příslib „abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi“.

Milí čtenáři, přeji Vám, ať se požehnání vyplývající z úcty k otci a matce na Vás bohatě naplní.

Za redakci

br. Bohdan Heczko OFMConv

Immaculata č.157 (2018/4)
Štítky: