Vyšlo nové číslo Immaculaty – 2017/5-6 (č. 153).

 

Vážení čtenáři, milí rytíři Neposkvrněné,
posíláme Vám srdečný pozdrav z redakce časopisu Immaculata i z Národního centra M. I. Moc Vám děkujeme za dopisy a přání k Vánocům a Novému roku, které jste nám v tak hojném počtu zaslali. Děkujeme Vám také za modlitbu, o které nás ujišťujete a kterou velmi potřebujeme. I my na Vás pamatujeme ve svých modlitbách.
Toto vydání Immaculaty je posledním číslem roku 2017, který se nesl ve znamení velkých výročí – Jubilea Fatimy a 100. výročí založení Rytířstva Neposkvrněné. A jak říká P. Pavel Dokládal v rozhovoru, nyní nastává čas sklízet plody tohoto Jubilea. To jest, abychom ve svých farnostech a společenstvích začali praktikovat smírné pobožnosti prvních sobot, o které nás Matka Boží mateřsky žádá. Abychom Vám vše usnadnili, posíláme všem našim odběratelům knížku od o. Pavla Havláta „Slavení prvních…“, kde najdete vysvětlení vzniku pobožnosti a také praktický návod, jak vše uskutečnit. Moc Vás všechny povzbuzuji, abyste potěšili naši nebeskou Maminku a vytrhávali postupně trny lidských hříchů, které se bolestně zaryly do jejího Neposkvrněného Srdce.
Toto číslo se věnuje tématu lásky k vlasti a úctě k andělům. Toto spojení odvozujeme opět z Fatimy, kde významnou roli odehrál tzv. Fatimský anděl, který se představil jako anděl Portugalska. Víme, že každý člověk má svého anděla strážného, ale dá se předpokládat, že i každá země má svého anděla – jsou to naši nebeští spojenci, kteří nám pomáhají na cestě spásy. Je dobré je znát a spolupracovat s nimi podle Boží vůle.
Za redakci br. Bohdan Heczko OFMConv

 

Uvnitř najdete následující články:

Bez jakékoliv výhrady
Matka Boží nás učí konat Boží vůli bez reptání.
 Br. Bohdan Heczko

Letem M. I. světem
čili rytíři v akci
 Jitka Navrátilová, Ph.D

Národ z kvádrů
O potřebě ukotvené identity v době tekuté
 kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český

Být ozdobou rodné země…
K našim národním světcům můžeme vzhlížet jako ke svým životním vzorům a ochráncům.
 P. Mgr. ICLic. Miroslav Jáně

Ve šlépějích svatého Vojtěcha
O životě exulanta a velkého syna českého národa Josefa kardinála Berana
 Br. Bohdan Heczko

Péče o všeobecné dobro
Drobné zamyšlení nad otázkami všedního dne
 P. Jan Koblížek, Th.D.

Sestra Eliška Pretschnerová
V každém prostředí dokázala vytvořit domov.
 S. M. Zdislava Nosková OSF, postulátorka

Dávam ti anjela, počúvaj ho
Anjel – bytosť, ktorá pozýva k modlitbe.
 doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

Není anděl jako anděl
Jak rozlišit Boží anděly od ezoterických andělů?
 S. M. ThLic. Veronika Barátová | Komunita blahoslavenství

Za Andělem po silnici R 35
Jak anděl míru doputoval z Fatimy do Koclířova.
 Ing. Hana Frančáková

Jdeme za hlasem Panny Marie
Ohlédnutí Mons. Pavla Dokládala za Jubileem Fatimy
 rozmlouvá: Jitka Navrátilová, Ph.D.

Čtvrté tajemství
 Marcin Jakimowicz | Gość Niedzielny 2017/10 | překlad Libor Rösner

Vlastenec, svetoobčan a obyvateľ neba
Sv. Maximilián nás učí správnemu postoju k vlasti, svetu a našej definitívnej destinácii – nebeskej vlasti.
 Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.

Objevit Boží plán
Modlitební úmysl M. I. na prosinec: Aby všichni členové Rytířstva Neposkvrněné zakoušeli radost z přilnutí k Božím plánům.
 P. ThLic. Jacek Pędziwiatr

Maria – Ježíšův dar
který je třeba přijmout celým srdcem jako „milovaný učedník“ i jako otec Kolbe.
 Marco Tasca OFMConv | homílie 16. října 2017

Modlitba k Panně Marii
Ke 100. výročí založení m. i.

Dívat se stejným směrem
Matka Boží nás učí konat Boží vůli bez reptání.
 Br. Bohdan Heczko

Ze spárů sekty k bratřím minoritům
O klikatých cestách bratra Petra Macháčka OFMConv
 Mgr. Antonín Randa

O neviditelných hrdinech naší doby
Kněze komunistická diktatura nezlomila.
 Mgr. Antonín Randa

Hledat diamant v bahně
Rozhovor s P. Mariánem Kuffou
 Jitka Navrátilová, Ph.D.

Minoritští klerici u o. Kuffy

Madona zázraků
Příběhy lidí, do jejichž životů vstoupila Panna Maria skrze Zázračnou medailku.
 Anežka Novoměstská OSF | Z knihy La Madonna del Miracolo e la Medaglia dell’Immacolata

Syna porodila čistá Panna
Mariino panenství je znamením výjimečnosti toho, který se z ní narodil.
 P. Pacifik Matějka, Th.D., OFMCap.

Náměstkové Kristovi (13)
 PhDr. Radomír Malý

Jděte do celého světa
Jak sv. Maxmilián začal vydávat časopis o Pánu Ježíši a Panně Marii.
 S. M. Anežka Novoměstská OSF

Jaký je náš král?
Jak děti hledaly bohatého krále a našly toho nejbohatšího.
 Bc. Jana Lokajová

Poděkování

Zprávy

 

 

Sestra Eliška Pretschnerová

Sestra Eliška Pretschnerová

Když vstupovala na střední školu ke Školským sestrám, bála se, že se bude muset hodně modlit, ale brzy ji Pán povolal k následování.

...

Read More ..
Náměstkové Kristovi (13)

Náměstkové Kristovi (13)

Ve 14. století prochází Církev velkými zvraty a proměnami, způsobenými pobytem papežů mimo Řím – ve francouzském Avignonu. To mělo své negativní konotace, neboť papežové se chtěli nákladným způsobem života vyrovnat francouzským králům, na jejichž území sídlili. Tato skutečnost negativně ovlivnila i život kléru a věřících. Úpadek mravů se stal obecným jevem a předmětem kritiky mnoha reformních kazatelů, katolicky pravověrných i těch, kteří upadli do nejrůznějších bludů.

...

Read More ..
Immaculata č. 153 (5-6/2017)

Podobné články:

Štítky: