V říjnu budou v Olomouci probíhat Dny důvěry Taizé – Olomouc 2019, ekumenické setkání mladých, organizované ve spolupráci s komunitou Taizé ve Francii a s Klášterem dominikánů v Olomouci. Toto celorepublikové víkendové setkání se koná pravidelně každé dva roky, v různých městech republiky. Tento ročník, v pořadí již 7., se bude konat v termínu 18.-20.10.2019 v Olomouci a je organizován mladými lidmi, kteří jsou vedle studia v Olomouci zapojeni do různých aktivit v kostele u Kláštera dominikánů.

Záštitu nad událostí převzal arcibiskup olomoucké arcidiecéze Jan Graubner, rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller a děkan Cyrilometodějské teologické fakulty UP Peter Tavel.

 

Tradice těchto setkání započala v České republice v roce 2007, původ má však v již zmiňované francouzské komunitě. Komunitu Taizé dnes tvoří víc než sto bratří pocházejících z asi třiceti různých národů, katolíků i různých protestantských vyznání. Během let začali do Taizé přijíždět mladí lidé ve stále vzrůstajícím počtu. Přijíždějí ze všech světadílů, aby se zúčastnili setkání v různé délce trvání. V průběhu let se tato setkání rozšířila po celém svět a v současnosti se konají na nejrůznějších místech světa, přičemž mají podobu jak mezinárodních setkání, tak setkání celostátních.

Přinést mladým lidem možnost setkání tohoto druhu si berou za cíl i česká setkání nazvaná „Dny důvěry“, jejichž minulé ročníky se konaly např. v Praze, Brně nebo Ostravě, a v roce 2011 proběhlo toto setkání poprvé v Olomouci.

Od pátku do neděle se účastníci ve věku 15–35 let zapojí do společných modliteb s meditativními zpěvy a nasloucháním Božímu slovu. Na programu budou rovněž biblické úvody, workshopy (příkladmo uvedu workshopy „Ikonografie“, „Zpěvy z Taizé“ nebo „Bliblické tance“) a přednášky na různá témata. Tyto budou vedeny odborníky z různých oblastí. Svou účast již přislíbily osobnosti jako Kamil Strak, Alexandr Flek, Gabriela Vlková, Marcel Púvák nebo Zbigniew Czendlik.

Jednotlivé body programu se budou konat na různých místech v Olomouci, vedle prostor kláštera dominikánů, Skautského institutu nebo Divadla na cucky, též v prostorách Univerzity Palackého, účastníci tak budou mít možnost alespoň trochu poznat celé město. Část programu bude přístupná i široké veřejnosti, místní rodiny pak budou zapojeny možností ubytovat u sebe účastníky.

Hlavním záměrem pořádané události je poskytnout účastníkům (i dalším lidem) možnost setkání, sdílení i diskuze, a být tak prostředkem ke vzdělání a rozvoji v oblastech duchovních, kulturních, sociálních i mnoha dalších.

Dny důvery Tyizé – Olomouc 2019
Štítky: