Program 3.11 2019:

10:00 – 22:00    Možnost shromáždění, společných a osobních modliteb a pokládání květin na místě Základního kamene na Staroměstském náměstí v Praze a u nové sochy Panny Marie u Týnského chrámu, ohlášeno a povoleno Magistrátem HMP.

   9:30      Mše svatá v chrámu Matky Boží před Týnem

                 hlavní celebrant biskup Mons. František Radkovský

10:30       Průvodem k nové soše Panny Marie u Týnského chrámu, litanie loretánská

11:00       Přednáška Mariánský sloup a obraz Madony Rynecké – Staroměstské Palladium, komentovaná prohlídka chrámu, prof. PhDr. Ing. Jan Royt Ph.D.

Odpoledne a večer

                 Možnost prohlídky částí sloupu na lodi kotvící u Alšova nábřeží u Platnéřské ulice

17:00       Pietní shromáždění na místě základního kamene a u nové sochy Panny Marie obnovovaného Mariánského sloupu vede P.ThDr. Jiří Koníček

                 Projev člena Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu

17:45       Píseň 809 Ó Maria, Boží Máti a průvodem k  nové soše Neposkvrněné Panny Marie pro Mariánský sloup, umístěné dočasně u Týnského chrámu

                 Zasvěcení Prahy a Evropy Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

18:30       Mše svatá v chrámu sv.Jiljí, u Dominikánů

                 hlavní celebrant otec Jindřich OP, farář, po mši sv.

19:20       modlitby před vystavenou Eucharistií otec Jindřich OP a další kněží

                 Úkon zasvěcení účastníků kauzy obnovy Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

                 Te Deum a Svátostné požehnání

                 Píseň Kristus vítězí.

 

Zve Společnost pro obnovu Mariánského sloupu                

101 let neodčiněné národní urážky Matky Boží a naší Matky