Milí rytíři Neposkvrněné a čtenáři časopisu Immaculata,
ať Kristus zmrtvýchvstalý zažene každý Váš smutek a naplní Vás radostí
z jeho vítězství nad smrtí, abyste s pevnou vírou, vytrvalou nadějí
a dokonalou láskou, měli podíl na věčném životě i Vy.

Přeje Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné, redakce časopisu Immaculata a bratři minorité

 

Požehnané Velikonoce
Štítky: