MIlí čtenáři časopisu Immaculata a milí rytíři a rytířky Neposkvrněné,
přejeme Vám požehnané Vánoce milostiplný nový rok 2021
(přehrejte si naše videopřání).

 

Na co jsi myslela, Neposkvrněná, 

když jsi poprvé ukládala Boží Děťátko do sena? Když jsi je zavinovala do plenek, chovala v náručí a kojila? Jaké pocity zaplavovaly tvé srdce?

Dobře jsi věděla, kým je ten Maličký. Proroci ho zaslibovali a tys jim rozuměla mnohem lépe nežli všichni farizeové a znalci Písma. Nejsvětější Duch ti dával neporovnatelně více světla nežli všem ostatním duším dohromady. A navíc, kolik tajemství o něm zjevil Duch Boží výlučně tvé čisté duši? Duch Boží, který v tobě žil a jednal!

Už v okamžiku zvěstování ti Nejsvětější Trojice andělovým prostřednictvím jasně vylíčila svůj plán spásy a očekávala tvou odpověď. Už tehdy sis jasně uvědomovala, s čím souhlasíš a čí matkou se stáváš.

A nyní před tebou leží v podobě nemohoucího nemluvňátka.

Jaký pocit pokory, lásky a vděčnosti tehdy musel zaplavovat tvé srdce… když jsi hleděla na pokoru, lásku a vděčnost vtěleného Boha vůči tobě!

Naplň, prosím, i mé srdce svou pokorou, láskou a vděčností.

sv. Maxmilián Maria Kolbe, 24.12.1938

Vánoční přání