Zveme Vás na Růžencovou slavnost do kostela sv. Michala v Brně, která se bude konat ve čtvrtek 7. října 2021

 

Program:

18.00 – Začíná růžencová slavnost

• modlitba růžence proložená zpěvy

• následuje mše svatá
s otcem biskupem Pavlem Konzbulem

• slavnost hudebně doprovází Brněnský katedrální sbor Magnificat pod vedením Petra Kolaře

Srdečně zvou:
Třetí řád sv. Dominika
a Rytířstvo Neposkvrněné

Růžencová slavnost v Brně