Děkují:

  Ráda bych poděkovala Trojjedinému Bohu, P. Marii, sv. Josefu a svým svatým patronům za zázračnou pomoc ve zlomových situacích celého dosavadního života. Zároveň velmi prosím za posilu pro duši a tělo pro nemocné a trpící i za sílu od Pána nést svůj kříž dál; vše podle svaté vůle Boží.

Rytířka Ludmila

  Děkuji Pánu Bohu za vyslyšené prosby a prosím za svou mladší vnučku, aby nezapomínala na své povinnosti.

Babička Alena

  Chtěl bych poděkovat Pánu Bohu a Panně Marii za časopis Immaculata, za nádherné povzbuzující články, které v něm vycházejí. Děkuji všem, kteří se podílejí na vydávání časopisu. Zvláště bych se chtěl zmínit o čísle 142 – 2015/6, kde je hodně povzbuzujících textů. Pán Bůh zaplať za takové články, které mi pomáhají v osamělosti. Kéž Vás Pán Bůh provází ve Vaší službě.

rytíř Antonín

O modlitbu prosí:

  Milí přátelé Panny Marie, prosím o modlitbu za syna – za jeho zdraví, vzdělání a následné zaměstnání. Předem děkuji.

čtenářka Miluše

  Prosím o modlitbu za Lukáše a Moniku, kteří jsou v těžké životní situaci. Také prosím za své zdraví.

čtenář Jiří

  Prosím o modlitbu za dar zdraví pro zetě Marka, aby zvládl práci po mrtvici, a za zdraví pro Terezku.

čtenářka Etela

  Chvála Kristu, prosím o modlitbu za staré nemocné rodiče, za Boží ochranu a požehnání pro moji rodinu a za dar víry pro dospívající děti. Zároveň chci poděkovat za vyslyšení mých proseb při řešení nepříjemné situace.

věrná čtenářka z Vysočiny

  Chvála Kristu, prosím o modlitby za dar zdraví pro celou moji rodinu.

čtenářka Kateřina

  Prosím o modlitbu, za snachu, které se po 4 letech vrátila rakovina, podstoupila tři operace a čeká ji čtvrtá, za syna, který to psychicky nezvládl, a jejich tři děti školou povinné. Děkuji moc.

babička Zdena

  Prosíme za šťastnou hodinku smrti pro naši maminku paní Ludmilu, aby jí Pán Bůh na přímluvu Panny Marie pomohl unést utrpení, které v současné době prožívá.

dcery a syn s rodinami

  Prosím o modlitbu, ať mi Pán dává sílu a důvěřuji Mu v tom, co zakouším, co přichází a přijde. A za mou rodinu, aby to, co jednou přijde … dokázali přijmout.

čtenářka Erika

  Prosíme o modlitbu za dar zdraví pro Ludmilu, Štefana a všechny nemocné členy naší rozvětvené rodiny.

děkují rytíři Uhliarovi z Ostravy

Z dopisů čtenářů:

  Již od ledna 2004 odebírám časopis Immaculatu. Do Rytířstva Neposkvrněné jsem přihlášena nebyla. V letošní poště jsem obdržela přihlášku a rozhodla jsem se, že do Rytířstva Neposkvrněné vstoupím z vděčnosti za to, jak mi Panna Maria pomohla. Kdysi jsem volala do vaší redakce a informovala jsem Vás o zdařilé operaci mé dcery, ale tehdy jsem nechtěla, aby to bylo zveřejněno. Dopis jsem sice napsala, ale nakonec ho neodeslala. Dnes bych však ráda veřejně poděkovala Panně Marii za šťastnou operaci dcery.

V roce 2015 mi známá sousedka – rytířka Neposkvrněné z nějakého setkání donesla medailku Panny Marie Neposkvrněné. Začala jsem ji nosit a začalo se mi dařit a pokaždé, když se mi něco podařilo, napadla mě myšlenka, že mi k tomu pomohla Panna Maria Neposkvrněná. Prosila jsem ji také za zdraví mě dcery, jelikož už pět let čekala na transplantaci jater. V 50 letech jí lékaři zjistili, že prodělala žloutenku typu C, která jí způsobovala abnormální únavu. Lékaři dceři sdělili, že bude nutná transplantace jater. Žloutenkou se nakazila, když byla před nějakou dobou napadena a poškrábaná až do krve. Dcera se tedy stala čekatelkou na játra.

Na Vánoce 2015 jsme se dočkali toho, že se v brněnské nemocnici podrobila operaci. Na Štědrý den dostala telefonát, že si má zajistit sanitku a má nastoupit na 1. svátek vánoční do nemocnice, že mají pro ni játra. Byla to pro mě veliká radost, ale jelikož to bylo už potřetí a dvakrát předtím to nevyšlo a k operaci nedošlo, nebyli jsme si jistí, zda se to tentokrát podaří. Bohu díky, vše dopadlo dobře. Operace trvala 7,5 hodiny a byla úspěšná.

Pro celou naši rodinu to byl ten nejhezčí dárek za celý život. Máme zač děkovat Pánu Bohu a Panně Marii. Po operaci totiž řekla paní doktorka dceři, že kdyby játra nebyla, že už tu mezi námi nemusela být.

Dcera je v pořádku. Je spokojená a šťastná. Vyzařuje z ní radost, omládla nejméně o 10 let. Jsem šťastná, že to tak dopadlo. Mám za co se modlit a Pánu Bohu a Panně Marii za co děkovat. Děkuji a přikládám přihlášku do Rytířstva Neposkvrněné.

vděčná Hříbková

Poděkování – Immaculata č. 151 (3/2017)
Štítky: