Generální statuta Rytířstva Neposkvrněné (M. I.), mezinárodního veřejného sdružení věřících, stanoví, že mezinárodním asistentem pro M. I. je generální ministr Řádu minoritů. Říkají, které jsou jeho povinnosti a dodávají, že pro tuto službu může generální asistent delegovat některého řeholníka s věčnými sliby.

Od roku 2010 tuto funkci plnil o. Raffaele di Muro. V roce 2017, u příležitosti 100. výročí založení Rytířstva Neposkvrněné, navštívil také Českou republiku. Před nedávnem Kongregace pro Katolickou výchovu jmenovala o. Raffaeleho děkanem Papežské teologické fakulty sv. Bonaventury v Římě, a z tohoto důvodu generální ministr o. Carlos Trovarelli rozhodl uvolnit o. Raffaele z této služby v M. I.

Generální ministr nyní jmenoval do této funkce o. Gilsona Miguela Nunese, který pochází z provincie sv. Františka v Brazílii. O. Gilson zhájil svou službu 1. března 2021. Narodil se 25. dubna 1975 v Santa Mariana ve státě Paraná (Brazílie). Řeholní sliby složil v roce 2000 a kněžské svěcení přijal roku 2004.

Otci Raffaelovi děkujeme za jeho 11letou službu v Rytířstvu Neposkvrněné a o. Gilsonovi přejeme mnoho Božího požehnání v službě Neposkvrněné.

podle ofmconv.net, 4.3.2021

Nový delegát generálního ministra Řádu minoritů pro Rytířstvo Neposkvrněné