Církev má nového blahoslaveného, otce 8 dětí, františkánského terciáře a mučedníka z ostrova Madagaskar. Jmenuje se Lucien Botovasoa. Narodil se r. 1908 ve vsi Ambohimanarivo u Volipena na jihovýchodě Madagaskaru. Již v dětství na sebe upozornil hlubokou zbožností, v 16 letech byl přijat na střední školu u jezuitů. Všichni si mysleli, že bude knězem, on se ale vrátil do svého rodiště a oženil se se Suzanne Soazanou. Měl s ní 8 dětí, 3 zemřely v útlém věku. Vyznačoval se horlivou zbožností a citlivostí na potřeby bližních. Byl nadaný jazykově i hudebně, ve své farnosti založil sbor. Když se ho ptali, proč se nestal knězem, odpověděl, že takto může dělat to, co kněží a řeholní sestry nejsou schopni: ukázat pohanům, že křesťanství není nic cizího, že lze být křesťanem a přitom normálně žít.

R. 1940 se setkal s františkánským hnutím, r. 1944 se stává terciářem řádu sv. Františka. Od té doby se ještě víc modlí a postí. Má autentického ducha chudoby. Když mu manželka předhazuje, že by měl svůj talent raději použít k vydělávání více peněz, tak odpověděl, že to, co dělá, představuje nezničitelné bohatství. R. 1946 vypukly boje za nezávislost Madagaskaru, do té doby francouzské kolonie. Luciena přemlouvali, aby stanul v čele protestů. On ale odpověděl, že politikou se nezabývá. Politika se ale začala zabývat jím. Válka proti Francii byla též válkou proti křesťanství, reprezentova

nému francouzskými misionáři. Proběhlo ničení kostelů a pronásledování kněží, řeholních osob i domorodců, kteří přijali víru. Lucien byl 16. dubna r. 1947 zatčen a ještě téže noci odveden pochopy místního šamana k řece, kde jej zabili sekerou a vhodili do vody.

Mučedník z Madagaskaru
Štítky: