Uzdravení na přímluvu fatimských pasáčků Hyacinty a Františka Martových

Papež František letos v květnu během své návštěvy Fatimy svatořečil Františka a Hyacintu Martovy – dvě ze tří fatimských dětí, kterým se v roce 1917 zjevila Panna Maria. Třetí vizionářka Lucie Santosová zemřela ve vysokém věku v roce 2005 a její proces blahořečení je otevřen. Aby církev uznala někoho svatým, vyžaduje k tomu potvrzení z nebe – zázrak na přímluvu kandidáta ke svatořečení. V případě Františka a Hyacinty se jednalo o uzdravení brazilského chlapce Lucase. V předvečer kanonizace o celé události vyprávěli Lucasovi rodiče João Batista a Lucila Yurie.

„Děkujeme Bohu za uzdravení Lucase a věříme z celého srdce, že tento zázrak byl vyprošen malými pastýři Františkem a Hyacintou,“ řekl otec malého Lucase.

K případu došlo 3. března 2013, kdy tehdejší pětiletý Lucas během zábavy se sestrou vypadl z okna z výšky 6,5 m.

„Udeřil hlavou o zem,“ sděluje otec, „a utrpěl vážné poranění hlavy se ztrátou mozkové tkáně v levém čelním laloku.“ Dítě bylo hospitalizováno v kómatu a během převozu prodělalo dvě zástavy srdce. Lékaři nedávali velkou naději na přežití, s tím, že pokud přežije, zůstane ve vegetativním stavu anebo, v lepší případě, bude velmi těžce postiženo.

„Začali jsme se modlit k Ježíši a Panně Marii z Fatimy, k níž máme velkou úctu. Na druhý den jsme požádali sestry z Karmelu Campo Mourão, aby se modlily za našeho Lucase. Sestra však, která přijala telefonát, nepředala prosbu dál, neboť si myslela, že chlapec nepřežije. Když však přišla do kaple, kde u svatostánku byly uchovávány ostatky bl. Hyacinty a Františka, pocítila velké nutkání k modlitbě: ‚Pastouškové, zachraňte tohoto chlapce, který je dítě, stejně jako jste byly i vy…‘ Tehdy požádala celé společenství Karmelu, aby se všechny sestry společně modlily za malého Lucase na přímluvu pastoušků z Fatimy,“ říká otec João Batista.

„A tak to i udělaly. Stejně i my všichni v rodině jsme se modlili k malým pasáčkům. Dne 9. března byl Lucas extubován, probudil se s jasnou myslí a začal se ptát na svou sestru. Dne 11. března byl propuštěn z oddělení JIP a za 15 dní byl propuštěn domů,“ vypráví Lucasův otec.

O chlapcově uzdravení lékaři prohlásili, že je podle lékařské vědy nevysvětlitelné. „Dítě je zcela zdravé a bez jakýchkoliv následků. Lucas je jako dřív,“ říká s úsměvem João.
Sestra Angela Coelho, postulátorka procesu svatořečení portugalských pasáčků, informovala Vatikán tři měsíce po události. Díky dobré dokumentaci a zjevnému mimořádnému zásahu shůry Vatikán uznal, že k uzdravení došlo zázračným způsobem na přímluvu bl. Hyacinty a Františka.

Malý Lucas se Probudil s jasnou myslí