Setkání s prezidentem Mezinárodního centra M. I. (20.–22. 5. 2017)

Předposlední květnový víkend byl ve znamení setkání s o. Raffaelem di Muro – nejvyšším představitelem hnutí Rytířstva Neposkvrněné z Říma. Jeho návštěva měla dva základní cíle. Tím prvním bylo povzbuzení českých rytířů a rytířek Neposkvrněné Panny Marie v jejich poslání. Otec Raffaele zdůraznil, že tak jako sv. Maxmilián, tak i my bychom měli své misijní úsilí postavit na modlitbě, protože jedině z tohoto osobního setkání s Kristem vyrůstá pravdivé svědectví o živém Kristu. Tím druhým bylo seznámení s aktualizovanými mezinárodními statuty, na základě kterých se řídí činnost národních hnutí Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie. Otec Raffaele nás vybízel k tomu, abychom vytrvali v uskutečňování kolbeovských myšlenek a nebáli se prohlubovat náš vztah s Marií.
 

Pouť křesťanských médií (27. 5. 2017)

Na moravské poutní místo Svatý Hostýn již tradičně putují zástupci křesťanských médií, aby si vyprosili ochranu od Matky Boží. Jako každý rok, i letos se Svatý Hostýn stal místem setkání posluchačů, čtenářů a diváků se zástupci přítomných médií. Otec Martin Holík, ředitel Rádia Proglas, které neslo tíhu organizace této pouti, zapojil přítomné zástupce médií také do služby během mše svaté. Přítomní poutníci tak mohli na živo poznat zástupce Tv Noe, Katolického týdeníku, Signálů, Duhy, Tarsicia, IN, TS ČBK a našeho časopisu Immaculata. Dá-li Bůh, tak se příští rok na této pouti zase sejdeme. Již nyní Vás na ni srdečně zveme.

Svěcení a primiční mše sv. o. Vladimíra (3. 6. 2017 a 11. 6. 2017)

Začátek června byl pro řád minoritů ve znamení velké události. Spolubratr Vladimír Hubálovský OFMConv byl z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v Jihlavě vysvěcen na kněze a týden poté v neděli sloužil v rodném Bruntále svou primiční mši svatou. Otec Vladimír je blízkým spolupracovníkem redakce časopisu Immaculata. Prosíme Vás všechny, abyste otce Vladimíra zahrnuli do svých pravidelných modliteb. Také my v redakci mu vyprošujeme Boží požehnání a děkujeme za dosavadní službu.

  

Pouť M. I. u sv. Antonínka (25. 6. 2017)

Ve druhé polovině června pravidelně putujeme na moravské poutní místo ke Svatému Antonínkovi. Hlavní celebrant otec Karel Koblížek OFMConv nám v homilii připomenul, jak Boží ruce chrání každého z nás, neboť jsme vzácnými v očích Božích. Hlavní myšlenka našeho setkání se nesla v duchu 100. výročí zjevení ve Fatimě. Důraz byl kladen na uskutečňování smírných prvních sobot, o které žádala Matka Boží sestru Lucii a také Pán Ježíš ctihodnou sestru Konsolatu Betronovou. Povzbudili jsme všechny rytíře, aby také oni vyslyšeli prosbu Ježíše a jeho Matky a přinášeli tyto první soboty jako smír za odčiňování urážek Neposkvrněného Srdce Panny Marie, které je zraňováno lidskými hříchy.

Letem M. I. světem