Články z časposu Immaculata. Téma: Příkázání lásky: Miluj Boha nade všechno a bližního jako sebe.

I vrah kněze je můj bližní (rozhovor s P. Františkem Líznou SJ)