Duchovní obnova pro mládež (14–19 let) na Hoješíně u Seče

Duchovní obnova pro mládež (14–19 let) na Hoješíně u Seče

Milí mladí přátele,
zveme Vás na duchovní obnovu, která se bude konat v termínu 24. – 29. července 2021 na Hoješíně u Seče.

Během tohoto týdne se můžeme nejen seznámit a poznat, ale také zažít mnoho pěkných chvil při společné modlitbě, formaci a zábavě, a to vše v doprovodu sv. Maxmiliána Kolbeho, kterého se budeme snažit více poznat. Akce není určena jen pro členy M. I., takže můžeš pozvat i své kamarády.

Sladkost (malé zamyšlení nad modlitebním úmyslem M. I.)

Sladkost (malé zamyšlení nad modlitebním úmyslem M. I.)

Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na květen:
Aby nás příklad Neposkvrněné povzbuzoval k tomu, abychom se stali v tomto světě živým znamením darů Ducha Svatého.

Byl to den, kdy král uděloval audience svým poddaným. Přistoupil první z nich. Otevřel hranatou krabičku. A když se ukláněl, předal králi její obsah. Bylo to jablko vyřezané z kousku slonové kosti. Král je vzal mezi prsty a zvedl je tak, že skrze něj zářily sluneční paprsky…

Nový delegát generálního ministra Řádu minoritů pro Rytířstvo Neposkvrněné

Nový delegát generálního ministra Řádu minoritů pro Rytířstvo Neposkvrněné

Generální statuta Rytířstva Neposkvrněné (M. I.), mezinárodního veřejného sdružení věřících, stanoví, že mezinárodním asistentem pro M. I. je generální ministr Řádu minoritů. Říkají, které jsou jeho povinnosti a dodávají, že pro tuto službu může generální asistent delegovat některého řeholníka s věčnými sliby.