Dopis z Národního centra M. I. k situaci na Ukrajině.

Každý z nás už na sobě určitě zakusil velkou dobrotu a moc přímluvy Panny Marie. Je to naše nejlaskavější Maminka, která stejně tak jak doprovázela sv. Maxmiliána v těžkostech apoštolského úsilí a pak na jeho křížové cestě a při mučednické smrti, každého z nás svou láskou neustále doprovází během naší životní pouti.

K Neposkvrněné, naší milující Matce, se chceme naléhavě utíkat v této velmi těžké době. Do Její náruče chceme odevzdat všechny jakýmkoli způsobem postižené válkou na Ukrajině a prosit, aby je skryla pod svůj mateřský plášť a aby je v boji se zlem chránila záštitou své lásky.

Protože věříme ve velkou moc přímluvy Té, která je přece též znázorňovaná, jak drtí hlavu hada, apokalyptického draka, prosíme, aby nás vedla v tomto duchovním boji. Jako jedna velká rodina rytířů Neposkvrněné v ČR, chceme totiž společně bojovat za vítězství dobra ve světě, a to s pomocí nejsilnější zbraně – modlitby a v ní projevované lásky. Proto jsme se za Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné rozhodli vyhlásit

Společné modlitební tažení rytířů Neposkvrněné Panny Marie

Začínáme na první sobotu 5.3.2022. Modlíme se každý den od 18.30 h.
Připojte se k nám v  této modlitbě za mír!

Budeme se modlit podle následujícího scénáře:

  1. Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme, i za ty, kteří se k tobě neutíkají, zvláště za nepřátele Církve svaté a za všechny, kdo jsou Ti svěřeni.
  2. Modlitba růžence (nebo alespoň desátek růžence).
  3. Modlitba za mír ve světě. Používáme níže uvedenou modlitbu sv. Jana Pavla II.

Bože našich otců, velký a milosrdný! Pane života a pokoje, Otče všech lidí.
Tvou vůlí je pokoj a ne soužení. Zastav války a svrhni pýchu násilníků. Poslal jsi svého Syna Ježíše Krista, aby hlásal pokoj blízkým i dalekým a sjednotil všechny lidi různých národů a pokolení do jedné velké rodiny.

Ať už nikdy není válka – ten strašný příběh, ze kterého není návratu,
ať už nikdy více není válka – změť bojů a násilí.
Dej, ať skončí válka, která ohrožuje tvá stvoření na zemi, na nebi i v moři.

S Marií, Matkou Ježíšovou a Matkou naší tě prosíme, promluv do srdcí lidí, kteří jsou zodpovědní za osudy národů. Znič logiku odvety a pomsty a skrze Ducha Svatého navrhni nová velkorysá a ušlechtilá řešení v dialogu a trpělivém vyčkávání – mnohem plodnějším než válečné násilí.
Otče, dej našim dnům pokoj. Ať už nikdy více nejsou války.
Amen.

Kéž nám Neposkvrněná Panna Maria, Matka Knížete Pokoje, vyprosí u svého Syna vytoužený mír.

Na cestu duchovního boje modlitby a lásky Vám všem ze srdce žehnám.

o. Kryštof

Plakátek k vytištění:

Společné modlitební tažení rytířů Neposkvrněné Panny Marie