Milí čtenáři, rytíři a rytířky
Panny Marie Neposkvrněné,
ať Kristus Zmrtvýchvstalý – naše naděje – naplní Vaše srdce radostí
z Jeho vítězství nad smrtí! 

za redakci časopisu Immaculata a za Národní centrum M. I.
br. Bohdan Heczko OFMConv a Jitka Navrátilová

Přejeme Vám požehnané Velikonoce
Štítky: