Poděkování
 Chtěla bych poděkovat Panně Marii za ochranu a pomoc po dvacet let manželství. Děkuji též, že mi vyprosila zdraví pro děti. Děkuji, že celé rodině dodává odvahu, naději a vyprošuje požehnání.

čtenářka Magda

 Chtěla bych moc poděkovat Pánu Bohu za vyslyšení prosby za naše vnoučata, aby se mohla vrátit z azylového domu zpět domů. Děkuji všem svatým a také vám všem, kteří jste se za nás modlili. S Boží pomocí nakonec dopadla soudní jednání dobře a vnoučata už zase mohou bydlet doma a chodit do školy.

vděčná rytířka Marie

 Panno Maria, moc Ti děkuji za všechna Tvá dobrodiní. Děkuji Ti za rodiče, kteří jsou naší velkou pomocí, oporou a milujícími prarodiči pro Rozárku, Kubíka a Mišku. Děkuji Ti za bratra, za jeho nový, krásný život. Děkuji Ti, Panno Maria, že jsi při mně stála ve sporu o návrat do dřívějšího zaměstnání. Panno Maria, prosím Tě o ochranu celé naší rodiny.

Kamila, Rohatec

 Plním svůj slib a s vděčností děkuji Pánu Bohu, Panně Marii a všem svatým za zdárné ukončení odchodu do důchodu, za vyslyšení proseb a za dar víry.

vděčná čtenářka Naďa

 Chci touto cestou splnit svůj slib a poděkovat Pánu Bohu, Panně Marii za pomoc při závěrečných zkouškách. Prosím o požehnání a stálou ochranu pro celou rodinu.

Pavla

 Děkuji Panně Marii a Pánu Bohu, že nám se synem pomohli ve velmi těžké životní situaci. Vzhledem k tomu, že mám oslabenou imunitu, prosím Pannu Marii a Pána Boha o zdraví pro mne a mého syna.

čtenářka Božena

 Děkuji Bohu, Marii, sv. Judovi Tadeášovi, Aničce Tomanové a všem svatým a andělům strážným za pomoc, které se nám dostalo již mnohokrát, a za vyslyšení mnoha proseb v lidsky neřešitelných situacích, kdy bylo jasné, že není jiné pomoci, než pomoci shůry. Chvála a díky Ježíši, Marii a všem svatým a andělům strážným. Chvála a díky za všechny zázraky v našem životě!

vděčná rytířka Josefa

Dále děkují:
Eva Medvická, Marie Svobodová, Ilona Trtková.
O modlitbu prosí:
 Před pár lety jsem přijala křest, ale brzy jsem přestala chodit ke svátostem a připadám si neschopná žít život, ke kterému mě Bůh zve. Nemám sílu ani jít ke zpovědi. Prosím tedy o modlitbu za svoje obrácení.

čtenářka Lenka

 Prosím o modlitbu za našeho nejmladšího vnuka 2,5-letého Vilémka, který už rok má zdravotní potíže a lékaři nejsou schopni mu určit  správnou diagnózu. Nemůže skoro nic jíst. Též za jeho správnou výchovu a za dar víry a obrácení k Bohu pro jeho rodiče a za uzdravení našeho vztahu s jeho matkou, naší snachou.

rytířka Jarmila

 Moc prosím všechny o modlitbu, aby nám Pán požehnal vlastním potomkem. Jestliže to však není Jeho vůle, aby nám dal do srdce smíření a sílu jít jinou cestou.

rytířka z Moravy

 Prosím o modlitbu za vnuka Marka, který se dostal do špatné společnosti. Aby našel cestu k Pánu Bohu a uměl dobře žít.

babička Eva

 Prosím čtenáře o modlitbu za dar uzdravení nemocné Anny a Františky z těžké nemoci. A za dar víry, naděje a lásky.

Hana

Dále o modlitbu prosí:
Petr (za dar víry pro rodinu), Marie (za manžela a celou rodinu), Etele (za syna Jarka, za zdraví a Boží ochranu), Marie (za pomoc v těžké situaci po ovdovění).
Z dopisů čtenářů:
 Moje maminka byla rytířkou Neposkvrněné P. Marie a ještě předtím nás vedla k lásce k Panně Marii a Maxmiliánovi Kolbemu… Všechny jsme nosily Zázračnou medailku – maminka, já i moje dcerka. Jednou se mě maminka s velkou radostí svěřila, že je již rytířkou. Po letech vážně onemocněla, třikrát přijala svátost nemocných, poslední v den svého úmrtí. Velmi toužila po tom, aby si pro ni její maminka Panna Maria v poslední hodinu přišla. Maminka zemřela dne 24. 5. 2004 ve 22:40 hod. Pomalu se jí zpomaloval dech, až se jí bez nějakého záchvěvu zastavil. Seděla jsem v pološeru u maminky a držela ji za ruku. Po místnosti se rozlila nádherná vůně. Modlila jsem se za ni. Po nějaké době jsem vstala, otevřela okno a rozsvítila hlavní světlo. Pak jsem šla za dcerkou a jejím manželem, se kterými bydlím v jednom domě, oznámit maminčin odchod na věčnost. Když ji spatřili, tak z mé dcerky vyhrklo: „Vždyť ona se krásně usmívá!“ A opravdu: maminka se krásně usmívala. Jsem přesvědčená, že si pro maminku Panna Maria přišla.

rytířka Anežka

Poděkování – Immaculata č. 152 (4/2017)
Štítky: