Zasvěcení Neposkvrněné nezůstalo bez dějinné odezvy.

Na fatimské zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které papežové postupně uskutečňovali, vždy přicházela odpověď z nebe. Po zasvěcení světa papežem Piem XII. ze dne 31. října 1942 při rádiovém vysílání a slavnostně zopakovaném 8. prosince 1942 nastala významná změna v průběhu 2. světové války – nastala série prohraných bitev fašistických režimů. Udivující je přitom fakt, že tyto prohry se konaly vždy na významné mariánské svátky. Pro ilustraci si uveďme alespoň některé. Dne 2. února 1943 (Hromnice) byly ukončeny boje o Stalingrad, od toho okamžiku německá vojska v Rusku už jen ustupovala. Dne 8. září 1943 (svátek Narození Panny Marie) kapitulovala Itálie. 8. května 1945 (Panny Marie Prostřednice všech milostí a výroční den zjevení Archanděla Michaela, patrona Německa) kapitulovaly poslední skupiny německých vojsk. Dne 15. srpna 1945 (Nanebevzetí Panny Marie) kapitulovalo Japonsko.
Odpověď z nebe přišla také po zasvěcení Mariinu Neposkvrněnému Srdci, které vykonal papež Jan Pavel II. …

 

(Celý článek je možné si přečíst v tištěné verzi časopisu Immaculata. Objednat.)

Odpověď z nebe