Buď pochválena, Neposkvrněná Panno! Byla jsi světlem a duší Rytířstva Neposkvrněné během sta let jeho trvání. Ve snaze věrně následovat Krista rozjímáme nad Tvými zářivými ctnostmi tak jako sv. Maxmilián. V tobě jsme našli sílu milovat a skrze Tebe přinášíme dobrotu Tvého Syna všude, kam jdeme. Neustále jsi naší útěchou v našich životních zkouškách. Jsi našim světlem při evangelizační práci. Jsi naší cestou víry a posiluješ naše spojení s Pánem i naši vytrvalost v jeho následování.

Do Tvých rukou dnes opět poroučíme cesty M. I., které se rozšířily po celém světě. Dej, aby Rytířstvo Neposkvrněné přinášelo všem lidem Pánovu lásku a milosrdenství a Tvou mateřskou blízkost.

Ať apoštolát Tvého Rytířstva šíří mezi našimi bratry a sestrami Boží milosrdenství, které se odráží v Tvé něžné péči o každého z nás. 

Chceme se nechat vést Tebou, nejlaskavější Matko, protože je jisté, že s Tvou ochranou budeme žít podle Boží vůle. Ať nás sté výročí M. I. povzbuzuje, abychom byli udatnými apoštoly Božího království. Ať Tvá blízkost je nám posilou v uskutečňování našeho křesťanského poslání. 

Ó Neposkvrněná, prosíme Tě, veď nás!

Amen.

Modlitba k Panně Marii Neposkvrněné
ke 100. výročí M. I.