Setkání křesťanských médií (22. 3. 2017) 

Díky otci Martinu Holíkovi, řediteli Rádia Proglas, se v naší zemi velmi úspěšně rozvíjí spolupráce mezi médii, která jsou v rukou křesťanů. Tato média usilují o to, abychom společně a přitom každý svým specifickým dílem přispívali k budování duchovní identity našeho národa. Za tímto účelem jsme se čtvrtou středu v měsíci březnu vydali také my na společné setkání zástupců křesťanských médií. Hostitelem byly tentokrát „Signály.cz“, které již řadu let vykonávají velice úspěšnou práci mezi mladými lidmi. Na setkání jsme si vyměnili zkušenosti, inspirovali se a domluvili na některých společných aktivitách. Z tohoto setkání vzešla také pozvánka na Pouť křesťanských médií na Svatý Hostýn, která se uskuteční 27. května 2017, na kterou Vás srdečně zveme. Budeme zde mít již tradičně náš stánek a těšíme se, že se s Vámi uvidíme. 

 

Kolbeovské dny v Harmężích (24.–26. 3. 2017)

Centrum svatého Maxmiliána v Harmężích je jedním z míst, která nám trvale připomínají život, smrt a odkaz tohoto světce. Je to městečko ležící v blízkosti německého vyhlazovacího tábora Osvětim, kde před 75 lety zemřel mučednickou smrtí svatý Maxmilián. Právě on před 100 lety založil v Římě Rytířstvo Neposkvrněné. Tomuto výročí byly věnovány také jarní Kolbeovské dny, jejichž tématem bylo: 100 let historie – 100 let mise. Toto téma vystihovalo Maxmiliánovu vizi, která je již od počátku spojována s Rytířstvem. Rytíř je člověk, u něhož je misijní úsilí základním charismatem. Svatý Maxmilián vždy zdůrazňoval, že chce pro Neposkvrněnou získat celý svět. Touha, abychom byli spaseni nejenom my sami, ale také všichni ostatní bratři a sestry, je původním motivem, který náš světec vtělil do svého celoživotního úsilí i své smrti. Vynikající přednášející nám pomohli lépe porozumět misijnímu odkazu otce Kolbeho. Modlitby, adorace a vzájemné sdílení, které doplňovaly přednášky, pak pomohly, aby to, co bylo zaseto lidským slovem, mohlo milostí Boží vzklíčit a růst. Byli bychom rádi, kdybyste se také vy, kteří umíte polsky, mohli účastnit těchto setkání. Bližší informace o těchto akcích můžete nalézt na odkaze: http/:harmeze.franciszkanie.pl.  

Spolupráce s Mezinárodním centrem Rytířstva Neposkvrněné

Jak jsme vás již dříve informovali, naše české Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné (M. I.) velmi úzce spolupracuje s Mezinárodním centrem M. I. Významným momentem této spolupráce je cesta otce Raffaela Di Muro, OFMConv, prezidenta Mezinárodního centra M. I., do Čech. Ve dnech 20.–22. 5.2017 navštíví české centrum M. I. v Brně. Věříme, že tato cesta přinese řadu duchovních podnětů pro šíření myšlenky odevzdání se Neposkvrněné Panně Marii v naší zemi. Budeme moc rádi, pokud přijedete také vy na setkání s otcem Raffaelem, které se uskuteční v Brně. 

[/media-credit] P. Raffaele di Muro OFMConv
Letem M. I. světem – čili řytíři v akci