Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na červen 2021:
Aby Eucharistie oživila našeho ducha a způsobila, že budeme druhým přinášet naději a milosrdenství

Sigmund Gorson se dostal do koncentračního tábora Auschwitz jako 13letý sirotek. Předtím Němci zavraždili celou jeho rodinu. Byla to známá rodina advokátů. Jen byla židovská. A z tohoto důvodu jim bylo odepřeno právo na život.

13letý se motal v prostoru ohraničeném ostnatým drátem, který byl nasáklý smrtí. Neměl žádného člověka, se kterým by se mohl podělit o svoji bolest a strach. Otec Maxmilián Kolbe ho uviděl jako první.

Byl pro mě jako anděl, a jako matka bere svá mláďata pod křídla, tak On mě vzal do náruče. Vždycky mi utíral slzy, vzpomínal Gorson. Od toho momentu mnohem více věřím v Boha, protože od té doby, co zemřeli moji rodiče, jsem se sám sebe neustále ptal: „Kde je Bůh?“ A ztratil jsem víru. Kolbe mi ji vrátil! On věděl, že jsem byl Žid, ale nedělal žádné rozdíly. Jeho srdce nečinilo rozdíly mezi osobami, pro něj nemělo význam, jestli jsou to Židé, katolíci nebo jestli jsou to věřící z jiných náboženství. Miloval všechny a lásku dával, nic jiného jen lásku. Například rozdával tak velkou část svých nepatrných porcí jídla, že pro mě byl zázrak, že ještě zůstával naživu.

Sigmund Gorson shrnuje své vzpomínky: Teď je to jednoduché být laskavý, dobrý, pokorný, když panuje pokoj a máme dostatek. Můžu ale říci, že být takový jako Otec Kolbe v té době a na tom místě, to překračuje vše, co lze vyjádřit slovy.

Je těžké najít výmluvnější svědectví, co znamená nést jiným milosrdenství a naději. Zůstává jediná otázka: odkud na to měl Otec Kolbe sílu? Odkud my máme načerpat síly, abychom přinášeli milosrdenství a naději? Odpověď se skrývá v obsahu červnového modlitebního úmyslu MI: eucharistie je zdrojem síly, která oživuje ducha. Je potřeba ji pouze prožít a přijmout s vírou, s jakýmsi duchovním hladem, apetitem, chuti k nasyceni, po němž touží srdce.

Kolikrát jsme v dětství slyšeli od našich starostlivých maminek: Jez, nebo neporosteš! A dnes Ježíš, který nás shromažďuje na eucharistii, mluví podobně: „Vezměte a jezte“. Když jíš Chléb z nebe, rosteš a máš sílu, abys mohl přinášet naději a milosrdenství. Je to jednoduché.

Sigmund Gorson přežil. Z třináctiletého vězně z Auschwitz vyrostl a stal se televizním producentem v Americe. Díky naději a milosrdenství, které zakusil.

Jez, nebo neporosteš