Jak ukázat krásu?

Modlitební úmysl M. I. na prosinec: Aby Rytířstvo Neposkvrněné umělo předávat všem lidem krásu a význam Mariina mateřství.

text: P. Jacek Pędziwiatr | překlad br. Bohdan

Kdysi jsem slyšel příběh o jistém vladaři, který zatoužil mít vlastní portrét. Obraz měl nejdokonalejším způsobem zachytit přednosti královské tváře.

„Technika, kterou použijete, je mi lhostejná. Jen aby dílo dokonale zobrazovalo moje rysy,“ vysvětloval umělcům, kteří se hojně dostavili splnit královu vůli, za což byla slíbena hojná odměna.

Každému z nich král živě pózoval dvě čtvrthodinky denně. Všichni snaživě sledovali královskou tvář, dělali si náčrtky. Jen jeden, nenápadný umělec – neznámo proč – se díval jen trochu, a to ještě nepříliš pozorně, a potom se hned obracel ke svému plátnu. Kupodivu konkurz vyhrál právě on.

Když se přiblížil okamžik vyhlášení vítěze, každý z umělců postupně odhaloval svůj více či méně podařený obraz královy tváře. Když však onen nenápadný malíř sňal závoj ze svého díla, král neměl žádnou pochybnost, že právě tento obraz je nejdokonalejší: rám totiž neobsahoval namalovaný obraz, ale pečlivě vyleštěné zrcadlo, které bezchybně ukazovalo královu tvář.

Zamýšlení nad modlitebním úmyslem, v němž je řeč ukazování krásy mateřské tváře Panny Marie, nás může vést k přemýšlení o obrazu. Často o Panně Marii mluvíme, modlíme se k ní, píšeme básně, malujeme obrazy. Toto všechno je známkou naší zbožnosti a dobrých předsevzetích, je to dobré, užitečné a potřebné, ale… bohužel nestačí to. Jestliže totiž chceme přesně, úplně a co nejpřesvědčivěji ukázat krásu Boží Rodičky, musíme ji zrcadlit svým životem. Právě tím, že budeme plnit Boží vůli jako ona, budeme moci přesvědčivě ukázat světu tu, která svým životem zcela ukázala obraz Stvořitele, jenž byl předán lidstvu při stvoření.

„Sám král touží po tvé kráse, vždyť je tvým pánem, před ním se skloň!“ – volá žalmista (Ž 45,12). Tato prorocká slova týkající se Panny Marie jsou nejlepší odpovědí na otázku: Proč se zapojujeme do života církve a proč zrovna v Rytířstvu Neposkvrněné? Protože Pán si přeje naši krásu a cestou k jejímu dosažení je náš každodenní růst ve svatosti. 

Jak ukázat krásu?