Úmysly Rytířstva Neposkvrněné na rok 2021:

Maxmilián Kolbe

„Nezemřel, ale dal život za bližního!“
80. výročí mučednické smrti sv. Maxmiliána Maria Kolbeho.

Leden – Abychom dokázali přijmout poselství mučedníka z Auschwitz a snažili se být světlem v temnotách našeho světa, jenž potřebuje naději.

Únor – Aby nás sv. Maxmilián inspiroval svým postojem solidarity v přijímání nemocných a povzbuzování klesajících na duchu, hlásáním Ježíše – pramene života a naděje.

Březen – Aby postní doba pro nás stala časem proměny, která vychází z přikázání lásky a solidarity, jak tomu učil sv. Maxmilián…