Zprávy

USA: Na slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie 8. prosince 2018 věřící řady farností v Kalifornii zasvětili tento stát Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Konaly se průvody s Nejsvětější svátostí a modlitby růžence na veřejných místech. Iniciátorem byl filmový režisér italského původu Angelo Libutti. Tato modlitební akce byla zaměřena především proti potratům, eutanazii, sexuálním hříchům, narkomanii, alkoholismu a obchodu s lidmi.

www.niedziela.pl, 27. 11. 2018

Vatikán: Kreativně proměňovat probíhající ozbrojené konflikty díky soužití mladých lidí ze znepřátelených stran, kteří v někdejším nepříteli objevují člověka. Takový je, velice stručně řečeno, cíl italské organizace Vlaštovka (Rondine), která poblíž toskánského Arezza v městečku zvaném Citadela míru (Citadella della Pace) zve mladé lidi k mezinárodním formačním projektům. Papež František přijal členy tohoto sdružení na audienci a řekl jim: „Potřebujeme lídry s novou mentalitou. Mírovými vůdci nejsou politici, kteří nejsou schopni dialogu a konfrontace. Lídr, který se nesnaží jít „nepříteli“ vstříc, sednout si s ním ke stolu, jako to děláte vy, nemůže svůj národ přivést k míru. Něco takového totiž vyžaduje pokoru, a nikoli aroganci.“

www.radiovaticana.cz 3. 12. 2018

Paříž: Představitelé křesťanů a muslimů z Egypta, Iráku, Sýrie, Libanonu a Arménie podepsali v Paříži společnou deklaraci na obranu pronásledovaných menšin na Blízkém východě. Pařížské fórum proběhlo pod záštitou organizace angažované v pomoci blízkovýchodním křesťanům (Coordination chrétiens d’Orient en danger). Zdůraznilo, že v tomto regionu je zapotřebí znovu vypracovat koncept „občanství“ a „rovnosti“ bez ohledu na vyznávanou víru. Účastníci setkání zároveň připomněli potřebnost reflexe nad těmito tématy v rámci islámu. Signatáři apelu poukazují také na povinnost vlád jednotlivých zemí i mezinárodního společenství podpořit návrat uprchlíků do jejich domovů. Je zapotřebí obnovit nemocnice, školy a zničená místa kultu. Pařížská deklarace podotýká, že Rada bezpečnosti OSN se má zhostit svého úkolu a zavést sankce proti organizacím a sdružením odpovědným za terorismus a jeho šíření. Členové pořadatelské organizace kromě toho zdůraznili, že přítomnost křesťanů na Blízkém východě není otázkou výhradně náboženskou, nýbrž dotýká se základních lidských práv.

Pařížského setkání se zúčastnili známí a respektovaní náboženští vůdci jak ze strany muslimů, tak i křesťanů. 

www.vaticannews.va, 15. 12. 2018

Pákistán: Radikální muslimové ostřelovali dům, kde se ukrývají dcery katoličky Asie Bibi, která byla odsouzena k trestu smrti za údajné „rouhání“ proroku Mohamedovi. Nejvyšší soud ale rozsudek zrušil. Paní Bibi a její rodina se však musejí skrývat, protože muslimské organizace jí vyhrožují zabitím. V nebezpečí života se rovněž nachází i Joseph Nadeem, zakladatel fundace na podporu Asie Bibi.

pch24.pl ,29. 11. 2018

Rakousko: Na ministerstvo školství vyvíjejí nátlak homosexuální skupiny, požadující zrušit na školách katolicky orientovanou sexuální výchovu, kterou vede spolek TeenStar-Verein na téma „homosexualita“. Ministerstvo se už na základě výsledků inspekce vyjádřilo, že některé body programu TeenStar se nesmějí vyučovat, neboť prý „neodpovídají směrnicím o sexuální pedagogice“. „Teen Star“ zkoncipovala na počátku 80. let gynekoložka Hanna Klausová. Body programu vycházejí z katolického pohledu na sexualitu, zdůrazňují monogamii muže a ženy v manželství, plodnost a doživotní věrnost. Homosexualitu odmítají jako nezřízenost. Tyto kurzy absolvovaly již tisíce mladých ve školách, kde ředitelé dali lektorům programu prostor. 

kath.net, 21. 11. 2018

Keňa: Zdravotnické orgány této africké země zakázaly mezinárodním potratovým klinikám Marie Stopesové poskytovat obyvatelstvu jakékoliv formy potratových služeb. Sdružení Marie Stopesové je jednou z největších potratových organizací světa s více než 12 tisíci zaměstnanci v 37 státech. Protestů proti této organizaci a jejím aktivitám se účastnili i katoličtí biskupové a laické organizace na obranu nenarozeného života. Média charakterizují zákaz činnosti tohoto sdružení jako velké vítězství odpůrců potratů.

Life Site News, 19. 11. 2018

USA: Šestiletého chlapce Jamese Youngera v texaském Dallasu jeho matka úředně prohlásila za děvče. Obléká ho a nutí žít jako dívku. Jeho rodiče jsou rozvedení a James žije střídavě s matkou a otcem. Když je u matky, musí vystupovat jako děvče, když u otce, tak jako chlapec. Matka kvůli tomu podala na otce žalobu. Soud dal za pravdu matce a zakázal otci zasahovat do výchovy syna včetně křesťanské výuky a křesťanského postoje k sexualitě a genderové ideologii. Matka Jamesovi změnila jméno na ženské Luna. Ve škole používá dívčí WC, a až dosáhne věku 8 let, kdy je možno dát se přeoperovat na jiné pohlaví, chce tak matka učinit navzdory varování lékařů, že takový zákrok může mít velmi negativní dopad na psychiku dítěte.

LifeSiteNews 28. 11. 2018

Velká Británie: Všechny skotské děti ve školách financovaných státem, mezi něž patří i katolické školy, budou mít na základě rozhodnutí skotského ministerstva školství „inkluzivní výuku“ v duchu genderové ideologie a preference homosexualismu. Státní sekretář pro otázky školství John Swinney řekl poslancům skotského parlamentu, že „Skotsko se tak stane první zemí světa, kde bude genderismus zařazen do studijních plánů“. Žáci se budou učit, co je to homofobie a jaké jsou možnosti změny pohlaví.

LifeSiteNews 14. 11. 2018

USA: Pohlavního zneužívání dětí se dnes nedopouštějí pouze dospělí, ale poslední dobou dokonce i děti samotné. S tímto alarmujícím zjištěním přišla pediatrická nemocnice Children’s Mercy ve městě Kansas City. Za letošní rok poskytli tamější pediatři pomoc tisícovce dětí, z nichž polovina byla obětí pohlavního zneužití, kterého se dopustily jiné děti, uvedla koordinátorka tamější pomoci obětem sexuálního zneužití (SANE) Heidi Olson pro místní televizi 41 Kshb Kansas City tohoto asi půlmilionového města amerického státu Missouri. Pachatelé jsou ve věku 8 až 15 let a oběti 4 až 8 let. Za tímto šokujícím trendem – tvrdí pediatři ze zmíněné nemocnice – stojí pornografie, která je velmi snadno dostupná moderními technologiemi, s nimiž stále více dětí přichází do styku. Problém pohlavního zneužívání dětí dětmi se zdaleka netýká jen zmíněného státu Missouri, ale celých Spojených států, a samozřejmě také Evropy. Policie ve Velké Británii oznámila, že letos přijala hlášení o 40 tisících případů dětí sexuálně zneužitých jinými dětmi, přičemž 2 626 případů se událo přímo ve škole. Italská pediatrická společnost vydala letos v červnu vůbec poprvé dokument, který se věnuje právě problematice samotného používání digitálních přístrojů malými dětmi (tablet, smartphone, iPhone). Jako podmínku zdravého rozvoje doporučují italští pediatři, aby k nim děti do 2 let neměly přístup vůbec, od 2 do 5 let maximálně 1 hodinu denně a pro děti od 5 do 8 let nanejvýš 2 hodiny denně.

www.vaticannews.va, 15. 12. 2018

Čína: Navzdory nedávné dohodě Vatikánu s komunistickou Čínou jsou katoličtí věřící v této zemi nadále pronásledováni. Úřady zatkly Vatikánem uznaného biskupa tzv. podzemní církve a ve vězení na něj podle agentury CNN vyvíjejí nátlak, aby vstoupil do státem uznané tzv. Vlastenecké katolické církve. Mons. Peter Shao Zhumin byl jmenován biskupem r. 2016 a od té doby ho již pětkrát policie zatkla. Když odjel, ačkoliv měl řádně vystavený pas, na poutnickou cestu po Evropě, byl po návratu zatčen a odsouzen za „ilegální opuštění země“ na 11 měsíců.

kath.net 19. 11. 2018

Kanada: Kanadská popová hvězda Justin Bieber, který se nedávno oženil, veřejně poděkoval Ježíši Kristu na webu instagrame za pomoc ve vztazích. Právě on mu ukázal, jak může být jako manžel lepší. Bieber je konvertita a uzavřel v listopadu r. 2018 sňatek s modelkou Hailey Baldwinovou. Napsal doslova: „Vztahy jsou těžké a láska není vždy snadná, ale děkuji Ti, Ježíši, že mi ukazuješ, jak to zvládat. Každý den je učebním procesem, pokusem být tak jako Ty nesobecký, trpělivý, přátelský. Máme před sebou ještě dalekou cestu, ale Boží milost je dostačující!“

kath.net, 28. 11. 2018

Ukrajina: Řeckokatolická církev v Polsku se jako první nebála mluvit o velkém uměle vyvolaném hladomoru na Ukrajině v roce 1933. Prohlásil to u příležitosti 85. výročí tohoto zločinu komunistického režimu v Sovětském svazu nynější velký arcibiskup kyjevsko-haličský mons. Svjatoslav Ševčuk. Připomenul, že ukrajinští řeckokatoličtí biskupové v čele s metropolitou Andrejem Šeptyckým na západní Ukrajině, jež náležela tenkrát Polsku, vyslala všem vládám a světovým organizacím informace o této genocidě spáchané sovětským režimem proti ukrajinským rolníkům odmítajícím vstup do kolchozů. Počet obětí uměle vyvolaného hladomoru je historiky odhadován až na 10 milionů.

www.niedziela.pl, 25. 11. 2018

USA: Při ničivém požáru v regionu Woosley v Kalifornii úplně shořelo historické westernové městečko Paramount Ranch. Nevysvětlitelným způsobem zůstala stát pouze katolická kaplička, což považují místní obyvatelé za Boží zázrak.

kath.net, 20. 11. 2018

Vatikán: Papež František přijal na závěr generální audience delegaci z Českých Budějovic v čele s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem. U příležitosti svátku patrona města sv. Mikuláše mu česká delegace přivezla již podruhé požehnané adventní pivo. Svatý biskup z Myry se tak stal  symbolem spolupráce českobudějovické diecéze, města a pivovaru, z níž vzešel charitativní projekt zaměřený na podporu sociálních služeb, které poskytuje diecézní charita. Další dárek z Jižních Čech směřoval přímo na papežskou charitu. Perníčky z rodinné firmy v Plané nad Lužnicí přivezl tamní starosta Jiří Šimánek. Dárky z Čech jsou určeny pro nejchudší z Říma, zejména pro ty, kteří přicházejí každý den pod kolonádu sv. Petra a využívají sprch nebo lékařských služeb, které pro ně nechal zřídit papež František. „Bude to velký dárek k Vánocům,“ reagoval papežský almužník kardinál Krajewski.

Radio Vaticana, 12. 12. 2018

Česká republika: Ostravsko-opavská diecéze se rozhodla k neobyčejnému průzkumu stavu kostelů. Všech 15 vzácných dřevěných svatyň na území diecéze dává skenovat pomocí dronů laserem. Tato nová technika umožňuje prostorovou prezentaci Božích domů v trojrozměrném modelu. To ulehčuje nejen opravu poškození, ale dokonce i novou výstavbu zničených dřevěných kostelů. V případě požáru mají digitální modely pomáhat i hasičům při orientaci. Digitalizaci prvního dřevěného kostela právě dokončili. Podnět k této akci dal požár svatyně Božího Těla ze 16. století v Gutech. Boží dům shořel po založení požáru. Kartografickou a umělecko-historickou dokumentaci dřevěných chrámů v České republice předložil v r. 2015 architekt Karel Kuca ve formě knižní publikace. Napočítal 330 dřevených kostelů, kaplí nebo zvonic postavených částečně nebo úplně ze dřeva. Za významnou stavbu se pokládá kostel Panny Marie v Broumově na polské hranici.

KAP , 21. 11. 2018

Česká republika: Dne 8. prosince 2018, o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, oslavily sestry z kongregace Dcer sv. Pavla (paulínky) 25 let svého působení v České republice. Součástí oslav je i vydání mobilní aplikace Paulínská adorace. Tato aplikace seznamuje uživatele se spiritualitou Paulínské rodiny a nabízí praktické kroky, jak strávit tento čas modlitby ve čtyřech krocích: setkání, naslouchání, kráčení a dialog s Ježíšem Mistrem. Zakladatelem Paulínské rodiny, jejíž posláním je hlásat evangelium skrze moderní sdělovací prostředky, je italský kněz bl. Jakub Alberione (1884–1971).

cirkev.cz, 13. 12. 2018

Zprávy – Immaculata č. 158
Štítky: