Obrácení Malcolma Muggeridge

Writer Malcolm Muggeridg

Když byl v r. 1982 Malcolm Muggeridge přijat do lůna katolické církve, způsobilo to ve světě médií mimořádné pozdvižení. Šlo totiž o jednoho z nejznámějších anglických novinářů, spisovatelů a tvůrců nejsledovanějších televizních programů 20. století. Malcolm Muggeridge byl nefalšovanou televizní superstar, zároveň