Ano, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Odesláním tohoto formuláře uděluji v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 - General Data Protection Regulation (zkráceně GDPR) souhlas ke zpracování zde uvedených svých osobních údajů Řádu minoritů v ČR jako správci za účelem zasílání časopisu Immaculata, informování o naší činnosti, udržování korespondence včetně emailové, případně prostřednisctvím SMS na dobu trvání mého zájmu o zasílání časopisu Immaculata.