" Ano, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Odesláním tohoto formuláře uděluji v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 - General Data Protection Regulation (zkráceně GDPR) souhlas ke zpracování zde uvedených svých osobních údajů provincii Řádu minoritů v ČR jako správci za účelem udržování korespondence včetně emailové, zasílání informací o naší činnosti, a to na dobu trvání mého zájmu o zasílání těchto informací.