Bláznivý svatý

 Rozhovor s o. Marcianem Morrou OFMCap., očitým svědkem života sv. otce Pia.Joanna Bątkiewicz-Brożek   Kdy jste se s otcem Piem setkal poprvé? Bylo mi tehdy deset. Vzali nás, pár kluků – už tehdy jsme uvažovali o řeholním životě – do kláštera, kde pobýval otec Pio. Z tohoto prvního setkání mám vša...

Vydáno:18.11.2012 Zobrazeno:1123

Ta katolická podivínka z Oxfordu

autor: P. Tomasz Jaklewicz

 

Na pomyslném žebříčku anglických konvertitek zaujímá čelní postavení zcela jistě Elizabeth Anscombeová. Elizabeth Anscombeová – filozofka světového formátu, kterou někteří nazývali „děsnou profesorkou“, především však žena veřejně hájící katolickou víru a etiku.

Na třiatřiceti amerických univerzitách působí spolky nesoucí její jméno. Tvoří je studenti odhodlaní bránit manželství, rodinu a čistotu proti kultuře propagující nevázaný způsob života, jež v současné době na akademické půdě dominuje. První „Anscombe Society“ povstalo v r. 2005 na univerzitě v Princetonu, v současnosti již funguje celá síť organizací nazvaná „Love and Fidelity Network“ – „Láska a věrnost“. Informace o ní přinesl dokonce i liberální deník „New York Times“. V článku „Renesance známé katolické filozofky“ mimo jiné stálo, že přednášky vztahující se k odkazu této anglické filozofky přitahují pravidelně zástupy lidí z celého světa. Nebo jiný příklad: když blah. Jan Pavel II. přijal na jedné audienci jistého anglického biskupa a profesora, otázal se jich poté, co uvedli, že jsou spjati s Oxfordem: „Tak to znáte profesorku Anscombeovou?“ „Ne, kdo to je?“ odpověděli oba shodně.

...

Vydáno:25.9.2012 Zobrazeno:2772

Scott Hahn – jeho cesta do katolické církve

P. M. Piotrowski TChr

Hledejte a naleznete

Pán Ježíš nás ubezpečil, že kdo upřímně hledá pravdu, zcela jistě ji najde (Lk 11,9), a v ní odpověď na otázku ohledně smyslu lidského života. Fascinující příběh obrácení Scotta Hahna, předního amerického katolického teologa, je dokladem toho, že upřímné a neúnavné hledání pravdy vede vždy ke zjištění, že plnost je možné nalézt pouze v katolické církvi.

Než Scott Hahn seznal, že katolická církev je jeho domovem, v němž Ježíš Kristus zve ke společenství se sebou samým všechny bez rozdílu – počítaje v to i hříšníky, absolvoval vskutku fascinující duchovní a intelektuální anabázi: od pohrdání církví, přes nenávist až k nalezení nejcennějšího pokladu, jaký Bůh dal lidstvu. ...

Vydáno:30.8.2012 Zobrazeno:2454

Obrácení Malcolma Muggeridge

 P. Mieczysław Piotrowski TChr   Když byl v r. 1982 Malcolm Muggeridge přijat do lůna katolické církve, způsobilo to ve světě médií mimořádné pozdvižení. Šlo totiž o jednoho z nejznámějších anglických novinářů, spisovatelů a tvůrců nejsledovanějších televizních programů 20. století. Malcolm Mugger...

Vydáno:27.7.2012 Zobrazeno:2247

Alfons Ratisbonne

Byl zapřisáhlým nepřítelem Boha i Jeho církve, byl mužem, jenž bytostně nenáviděl vše katolické a s oblibou se veřejně rouhal. Ale jednoho dne si pro něj osobně přišla Panna Maria a on se stal šiřitelem slávy její i jejího Syna a zasloužil se o oficiální uznání Zázračné medailky papežem. Ten muž se jmenoval Alfons Ratisbonne.

Narodil se 1. května 1814 ve Štrasburku v rodině pohádkově bohatých židovských bankéřů. Židem však byl pouze podle krve, víra předků mu neříkala zhola nic. Nezájem o věci duchovní byl vůbec jeho poznávacím znamením, byl typickým dítětem své doby, klasickým intelektuálem této epochy, v níž ostošest bujely osvícenské bludy, Bůh se stával pouze prázdným a nic neříkajícím pojmem a na věřící se pohlíželo v nejlepším případě se shovívavým úsměvem. Tyto postoje do sebe Alfons nasával prakticky s mateřským mlékem a v deseti letech se z opovržení změnily na nenávist. Tehdy se totiž jeho o dvanáct let starší bratr Teodor obrátil na katolickou víru a později se stal dokonce knězem. Bratrova konverze se pro něj stala spouštěčem až proletářské nenávisti vůči katolictví i Bohu samotnému. Kde mohl, tupil Jej i Jeho věrné, veřejně se rouhal a vystupoval proti církvi. Kněze měl za prolhanou pakáž, co obelhává důvěřivý lid, aby z jejich peněz mohla vést zahálčivý život. Na bratra po jeho vysvěcení nadobro zanevřel a na každém kroku na něj nasazoval....

Vydáno:18.3.2012 Zobrazeno:3489

Svatý Maxmilián Maria Kolbe

Maxmilián Maria KolbeSvatý Maxmilián Maria Kolbe (občanským jménem Rajmund Kolbe; 7. leden 1894 – 14. srpen 1941) byl polský římskokatolický kněz, řádu minoritů, filosof, teolog, misionář a mučedník.Byl propagátorem používání moderních prostředků při pastoraci a evangelizaci. Založil klášter Niepokalanów, v němž vydával katolické časopisy (zejména Rytíř Neposkvrněné, Malý deník a Serafínská pochodeň), jakož i další tiskoviny. Podle polského vzoru chtěl založit podobné Niepokalanowy po celém světě. Založil též Rytířstvo Neposkvrněné.V roce 1941 byl Kolbe zatčen a poslán do koncentračního tábora. Skončil v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau (Auschwitz I), kde zemřel v hladové komoře, když nabídl svůj život výměnou za život otce rodiny, Františka Gajowniczka.

...

Vydáno:29.1.2012 Zobrazeno:4224

P. Čeněk Tomíško - Pěvec Mariin

P. Čeněk TomíškoKe 100. výročí narození P. Čeňka M. Tomíška
(Vyšlo v Immaculatě č.85 - 3/2006)


Pěvec Mariin

V srpnu loňského roku (2005) jsme si připomněli sté výročí narození Pěvce Mariina (jak se sám nazval v jedné ze svých básní), duchovního vůdce dětí a mládeže, nezapomenutelného vychovatele bohoslovců a kněží, profesora a doktora teologie P. Čeňka M. Tomíška.


Dětství

Narodil se 6. srpna 1905 v Čáslavi jako nejmladší ze tří dětí manželů Františka a Anny. Mezi jeho rodiči byl velký věkový rozdíl – 26 let. Ale jejich děti poznaly ten nejkrásnější vztah mezi rodiči – tatínkovu laskavou rozvážnost a moudrost, maminčinu lásku a úctu k němu....

Vydáno:17.1.2012 Zobrazeno:2689

JANA Z VALOIS (4. 2.)

 Anebo taky Jana Francouzská. Narodila se 23. 4. 1464 na zámku v Nogent-le-Roi jako dcera krále Ludvíka XI. a Šarloty Savojské. Otec byl, mírně řečeno, zklamán. Chtěl kluka a přišla holka – a ještě taková. Jaká? No vážně těžce tělesně postižená. Zkřivená páteř i klouby, na zádech hrb, později se k to...

Vydáno:12.5.2012 Zobrazeno:808

LUDVÍK (25. 8.)

 „Když jste jednou zakusili, co je to být milován svobodně, každé pokoření ztrácí chuť. Když jste jednou zakusili, co je to být milován lidmi svobodnými, klanění otroků vám neříká nic. Když jste viděli svatého Ludvíka na kolenou, nemáte už nejmenší touhu uvidět otroky Orientu ležící na zemi. […] Když...

Vydáno:12.5.2012 Zobrazeno:731

SALVÁTOR LILLI (22. 11.)

 Nemusím snad ani dodávat, že když se v červnu r. 1853 v italské vesničce Cappadocia narodil, rodiče mu nevybrali jméno podle jistého jihoamerického státu. Rodiče mu nevybírali ani životní dráhu, tu si zvolil sám. „Chci být řeholníkem,“ oznámil jednoho dne L. P. 1870 u oběda nepřekvapeným rodičům. Ne...

Vydáno:12.5.2012 Zobrazeno:682

PETR Z ALKANTARY (19. 10.)

 Na poslední chvíli to ještě stihl, aby si u roku narození mohl psát čtrnáctku – narodil se r . 1499. Alcántara ležela ve španělské provincii Estramadura a malý Petřík se narodit uměl – jeho padre, Pedro Garavita, byl gubernátor a významný právník. A z Pedra, jak už to tak chodí, chtěl mít rovněž prá...

Vydáno:12.5.2012 Zobrazeno:884

MARIE ANNA DE PAREDES (26. 5.)

 Poslední říjnový den roku 1618 se v ekvádorském Quitu narodila dívenka jménem Marie Anna. Jméno dostala po své kreolské matce Marii Anně Cranobles de Xaramilo (Kreolové tj. potomci jihoamerických kolonizátorů.). Příjmení pro změnu od svého španělského padríňa – Girolama (Jeronýma) Florese Zenela de ...

Vydáno:12.5.2012 Zobrazeno:730

FRANTIŠKA SIEDLISKA (25.11.)

 FRANTIŠKA SIEDLISKA (25. 11.) V  Roszkowe Woli žil zemanský pár Adama a Cecilie Marianny Siedliských. Když se jim narodila 12. 11. 1842 dcera Františka, měli jasno: naša Fanka bude slavná umělkyně, nezkysne přece někde tu mezi Mazurskými jezery. A tak zatímco sousedovic drobotina pískala kudlu, ona...

Vydáno:12.5.2012 Zobrazeno:1144

ALŽBĚTA DURYNSKÁ (17. 11.)

 V červenci léta Páně 1207 se na bratislavském hradě narodila uherské královně Gertrudě a jejímu muži Ondřeji II. dcera Alžbětka. U rodičů však moc dlouho nepobyla – ve čtyřech letech ji zasnoubili s následníkem durynského lankraběcího stolce Heřmanem, k němuž ji vyslanci-vyjednávači jeho otce obrate...

Vydáno:12.5.2012 Zobrazeno:706

ZEFYRÍN JIMENÉZ MALLA (1. 8.)

 Roku 1861 se ve španělském Benavente de Segriá v rodině kočujících Cikánů narodil malý Zefyrínek. Jako naprostá většina nomádů zůstal i on celý život negramotný, přičemž tento jev nebyl v 19. stol. neobvyklý ani u městského, potažmo venkovského španělského obyvatelstva. Malý Malla brzy dostal, tak j...

Vydáno:12.5.2012 Zobrazeno:715

ALŽBĚTA PORTUGALSKÁ (4. 7.)

 Následníku aragonského trůnu Petru III. a jeho ženě Konstancii, vnučce Fridricha II. Sicilského, se r. 1270 narodila v Zaragoze hezounká růžolící dcerka. Dostala jméno po své výjimečné pratetě – sv. Alžbětě Uherské. A jelikož jsme na španělském území, tak ne Alžběta, nýbrž Isabela. Svým životem se j...

Vydáno:12.5.2012 Zobrazeno:737

MARKÉTA CORTONSKÁ (26.2.)

 Narodila v roce 1248 se v toskánském Alvianu. Uběhlo osm bezstarostných let, pak jí zemřela matka a otec se znovu oženil. A nastala změna. Macecha si jí hrubě nevšímala, otec se ve výchově dcerky taky zrovna dvakrát nepřetrhl, takže děcko bylo necháno napospas sobě samému. A víte, jak to dopadne, kd...

Vydáno:12.5.2012 Zobrazeno:845
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200