22.7.2013
Prosím o modlitbu v těžké životní situaci a za dar zdraví. rytířka ... Celý text ...
 
20.6.2013
O modlitbu za dar zdraví a za nalezení práce prosí Zuzana Jánošková, ... Celý text ...
 
22.11.2012
Za správné rozhodnutí v životní rozhodující chvíli pro všechny zúčastněné... Díky moc! Broňa Za uzdravení člověka a celou ... Celý text ...
 
31.10.2012Prosba o modlitbu za Honzíka
Milí přátelé, jsem rytířkou Neposkvrněné od 16.6. t.r. Dovoluji si vás poprosit o modlitby za čtyřletého Honzíka z mojeho ... Celý text ...
 
20.10.2012Prosba o modlitbu za Vítka a Klárku
Prosím o modlitbu za čtyřletého synovce Vítka, kterému minulý týden diagnostikovali akutní leukémii. A také za naši dceru Kláru a ... Celý text ...
 
11.10.2012
O přímluvu v těžké životní situaci prosíJan Jeřábek Prosím o modlitbu za těžce nemocného.čtenář Antonín   Prosím ... Celý text ...
 
20.4.2012Prosba o modlitbu za Matěje
Milovaní v Kristu! Moc Vás prosím, připojte se v modlitbě spolu s námi za mladou statečnou rodinu, která v květnu očekává narození ... Celý text ...
 
23.2.2012O modlitbu prosí: Marie z Traplic
Prosím Vás o modlitbu za mne a moji rodinu, zejména za vnučku Klárku, vnuka Petra, Kryštofka a vnuka Šimonka (doposud nepokřtěn) a jejich ... Celý text ...
 
6.2.2012Jana, Želeč
Dne 22. února - právě na Popeleční středu - jdu na vážnou operaci. S vědomím vlastní hříšnosti a stále malé oddanosti prosím Tě, ... Celý text ...
 
19.1.2012Za 26-letého Štefana
Milí bratři minorité a milí přátelé minoritského kláštera,prosím o modlitbu za požehnání pro nekomplikovaný průběh operace srdce pro ... Celý text ...
 
3.1.2012
Prosím o modlitbu za zdárnou operaci a za matku se synem. P. ... Celý text ...
 
19.12.2011O modlitbu prosí (Immaculata č. 118 - 6/2011)
Prosím o přímluvnou modlitbu za bydlení, práci, dar modlitby, za životního partnera a za mé dcery. Děkuji. čtenářka Lenka ... Celý text ...
 
Biblický citát na dnešní den
Kdo věří v Syna, má život. (Jan 3,36)

Pamatuj, láskyplná Panno Maria

Pamatuj, láskyplná Panno Maria, * že nikdy nebylo slýcháno, * abys opustila toho, * kdo se utíkal pod tvou ochranu, * kdo vzýval tvou moc, * kdo prosil o tvou přímluvu. * V této důvěře se také já k tobě utíkám, * Panno Panen a Matko. * K tobě přicházím, * před tebou stojím já, * kající hříšník. * Dobrá Matko Slova, * neodvracej se od mých slov, * ale slyš je a vyslyš. * Amen.

(Modlitba sv. Bernarda)

 

Svatá Panno Maria

Svatá Panno Maria, nenarodila se na světě tobě rovná mezi ženami, dcero a služebnice nejvyššího Krále, nebeského Otce, Matko našeho nejsvětějšího Pána Ježíše Krista, nevěsto Ducha Svatého: pros za nás se svatým archandělem Michaelem a všemi nebeskými zástupy i všemi svatými u svého nejsvětějšího milovaného Syna, našeho Pána a Mistra.

(Sv. František, Hodinky o utrpení Páně, antifona)

 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200