Matěj, ten, který se neměl narodit…

 Chtěl bych Vám povyprávět příběh o našem synovi Matějovi, kterému v průběhu těhotenství diagnostikovali závažnou vrozenou vadu a který se dle prognos lékařů prostě neměl narodit. Upřímně, kdybychom smýšleli jako 90 % populace, tak by se ani nenarodil a zvolili bychom potrat… Během studia medicíny...

Vydáno:29.5.2013 Zobrazeno:3681
Biblický citát na dnešní den
Kdo věří v Syna, má život. (Jan 3,36)

Pamatuj, láskyplná Panno Maria

Pamatuj, láskyplná Panno Maria, * že nikdy nebylo slýcháno, * abys opustila toho, * kdo se utíkal pod tvou ochranu, * kdo vzýval tvou moc, * kdo prosil o tvou přímluvu. * V této důvěře se také já k tobě utíkám, * Panno Panen a Matko. * K tobě přicházím, * před tebou stojím já, * kající hříšník. * Dobrá Matko Slova, * neodvracej se od mých slov, * ale slyš je a vyslyš. * Amen.

(Modlitba sv. Bernarda)

 

Dovol, abych Tě chválil

Dovol, abych Tě chválil, přesvatá Panno.
Dovol, abych Tě chválil, jak nejlépe dovedu.
Dovol, abych pro Tebe a jen pro Tebe žil, pracoval, trpěl, zmařil se a zemřel.
Dovol, abych k Tobě přivedl celý svět.
Dovol, abych se přičinil k ještěvětšímu, k co největšímu vyvýšení Tebe.
Dovol, abych Ti zjednal takovou slávu, jakou Ti ještě nikdo nezjednal.
Dovol, aby mne předháněli jiní v horlivosti o vyvýšení Tebe a já předháněl je, aby všlechetné soutěži vzrůstala Tvá sláva stále hlouběji, stále rychleji, stále mocněji, tak, jak po tom touží Ten, který Tě tak nevýslovně povznesl nad všechny bytosti.
V Tobě jediné byl Bůh nesrovnatelně víc oslaven než ve všech svých svatých.
Pro Tebe stvořil Bůh svět. Pro tebe povolal Bůh i mne k existenci, odkud mám to štěstí?
Dovol, abych Tě chválil, přesvatá Panno!

Sv. Maxmilián Kolbe

 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200