(1) Církev netolerantní - její odpůrci tolerantní?

 Protikatolická propaganda často zdůrazňuje: Církev ve středověku svojí intolerancí se ukázala být zaostalou vůči pohanům a mohamedánům, kteří projevili podstatně více snášenlivosti. Opravdu? Srovnejme si fakta: Pohanská Římská říše až do Konstantinova Milánského ediktu r. 313 krvavě pronásledovala ...

Vydáno:1.7.2004 Zobrazeno:2217

(2) Katolíci horší než heretikové?

 V historické literatuře a učebnicích dějepisu se neustále tvrdí, že heretické sekty ve středověku ztělesňovaly prý mimo jiné i požadavek náboženské tolerance proti údajné intoleranci římskokatolické církve. Jak to bylo ve skutečnosti? Je to pravda nebo lež? Od římského císaře Theodosia Velikého r. ...

Vydáno:1.9.2004 Zobrazeno:2374

(3) Církev viníkem holocaustu?

 Velmi často je možno číst a slyšet: Nacistické vyvraždění milionů Židů by nebylo možné bez středověkého křesťanského antijudaismu, jenž svými protižidovskými pogromy k tomu vytvořil podhoubí fanatické nenávisti. Jaká je skutečná pravda? Především je třeba důrazně odlišit antijudaismus ve významu ra...

Vydáno:1.11.2004 Zobrazeno:2077

(4) Přineslo bezbožectví zlidštení společnosti?

 V mnoha publikacích a učebnicích dějepisu se lze dočíst, že teprve osvícenské bezbožectví odstranilo smutné antihumánní jevy náboženské nesnášenlivosti, čarodějnických procesů a užívání mučení v justici. Je pravdou, že vzájemné války mezi katolíky a protestanty a uplatnění principu „čí země, toho ná...

Vydáno:1.1.2005 Zobrazeno:1823

(5) Byla ktolická církev nepřítelem svobody?

 Církev odmítala v 19. stol. lidská práva a svobodu. To je možno se dočíst v řadě publikací. „Důkazem“ je encyklika papeže Řehoře XVI. „Mirari vos“ z r. 1832, kde stojí slova, z nichž leckterému demokratovi naskakuje husí kůže: „Je nemyslitelné, že by bylo možné přijmout perverzní zásadu, jako by kaž...

Vydáno:1.3.2005 Zobrazeno:1591

(6) Katolická církev spojencem nacismu?

 Toto propagandistické klišé je tak rozšířené, že pochybovat o něm znamená platit v leckteré společnosti buď za nevzdělaného primitiva nebo za „fanatika“. Mnoha lidem střední a mladé generace je „jasné“, že Církev podporovala Hitlera, papež Pius XII. mlčel k jeho zločinům a biskupové žehnali zbraním ...

Vydáno:1.5.2005 Zobrazeno:3918

(7) Podporovala katolická církev kapitalistické vykořisťování?

 Za komunistické éry jsme mnohokrát četli v učebnicích dějepisu i v médiích, že prý „Církev podporovala každý vykořisťovatelský řád, v nejnovější době potom kapitalismus proti socialismu“. Naopak, Církev socialismus tvrdě odsuzovala ve všech dokumentech, věnovaných sociální otázce. Stačí jen nahlédno...

Vydáno:1.7.2005 Zobrazeno:1523

(8) Pravda o křížových výpravách

 Téma křížových výprav dnes ožívá v souvislosti s islámským fundamentalismem. Radikální muslimské kruhy označují současné vojenské akce v Iráku „novověkým křížovým tažením“, sebevražedné atentáty fanatiků v New Yorku, Madridu a Londýně jsou často prezentovány některými agresivními mohamedánskými duch...

Vydáno:1.9.2005 Zobrazeno:4120

(9) Špatní papežové, špatní světští vládci

 Obvyklá námitka, předhazovaná Katolické církvi, zní: špatní papežové. Bezohlední diktátoři, mamonáři, smilníci nedodržující celibát... to byli zástupci Krista na zemi? Odpověď zní jednoznačně: z hlediska legitimity a právoplatnosti jistěže ano, ale čest svému úřadu a reputaci Církve vůbec nedělali. ...

Vydáno:1.11.2005 Zobrazeno:2742

(10) Církev a věda, případ Galileo

 Jedním z nejčastějších argumentů proti Katolické církvi je teze, že prý „Církev byla nepřátelská vědeckému bádání“. Fakta dokazují nesmyslnost a lživost takového tvrzení. Církev ve středověku zakládala univerzity a podporovala rozvoj vědy včetně přírodních nauk. První ženou v dějinách, jež se stala ...

Vydáno:1.1.2006 Zobrazeno:3461

(11) Církev - nepřítelkyně umění?

 Také s tímto „obviněním“ Katolické církve je možno se v různých publikacích setkat. Církev prý ničila umělecká díla, jež nevzešla bezprostředně z jejího středu. Uvádí se několik příkladů: likvidace pohanských pamětihodností, zvláště pak proslulé knihovny s mnoha papyrovými svitky antických autorů v ...

Vydáno:1.3.2006 Zobrazeno:1805

(12) Klerofašismus na Slovensku a v Chorvatsku?

 Jedna čtenářka nám poslala dotaz, jak to bylo s údajnou kolaborací a zločiny katolického kléru během druhé světové války na Slovensku a v Chorvatsku. Toto téma se totiž stalo za minulého režimu vítanou zbraní komunistické propagandy proti katolické církvi, která tak byla dávána do souvislosti s naci...

Vydáno:1.5.2006 Zobrazeno:2388

(13) Katolická "koleborace" s komunismem?

 Katolická "kolaborace" s komunismem... Ano, čtete dobře, vážení čtenáři. Taková obvinění na adresu Katolické církve se už objevila. Souvisí to s tím, jak média rozmazávají případy duchovních, kteří se octli v seznamech agentů naší bývalé StB. To probíhá i v zahraničí. V Polsku nedávno kněz Tadeusz ...

Vydáno:1.7.2006 Zobrazeno:1859

(14) Církev - nepřítelem žen?

 Ještě dnes se lze v různých publikacích dočíst, že prý Katolická církev „opovrhovala ženou“. Hloupá tvrzení, pocházející ještě z arzenálu komunistické propagandy, že prý „Církev učila, že žena nemá duši a je zplozencem ďáblovým“, jsou sice už spíše výjimkou, nicméně útoky proti Církvi, která údajně ...

Vydáno:1.9.2006 Zobrazeno:2660

(15) Církev a Frankova diktatura ve Španělsku?

 Dodnes je Katolické církvi vyčítán její kladný postoj k režimu generála Franka ve Španělsku. Katolík Franco je líčen především levicovými historiky a publicisty jako fašistický diktátor, jenž se dostal k moci ozbrojeným povstáním proti demokratické republice díky vojenské podpoře Hitlera a Mussolini...

Vydáno:1.11.2006 Zobrazeno:2766

(16) Církev a kněžský celibát?

 Bezženství katolických kněží latinského ritu je už minimálně od časů protestantské reformace předmětem útoků proti Katolické církvi. Antikatolická propaganda jakéhokoliv ražení neustále tvrdila a dodnes tvrdí, že prý „celibát je proti lidské přirozenosti“, „Církev jej vymyslela až ve středověku kvůl...

Vydáno:1.1.2007 Zobrazeno:2870

(17) Církev a nová fakta o Giordanu Brunovi

 Obvyklým námětem protikatolické propagandy je upálení na hranici italského filozofa-panteisty Giordana Bruna r. 1600. Italská zednářská vláda mu postavila r. 1900 v Římě na Campo dei Fiori (náměstí Květů) pomník a učinila z něj symbol proticírkevního boje. Aniž bychom chtěli ospravedlňovat krutý tre...

Vydáno:1.3.2007 Zobrazeno:2063

(18) Církev a Mistr Jan Hus

 V našich apologeticko-historických „výletech“ se dostáváme ze světových do českých dějin. Zde je nejpalčivějším problémem nepochybně otázka Mistra Jana Husa, která už dlouho oddaluje českou společnost od Katolické církve. V českém národě se právě jako důsledek Husova upálení v Kostnici u příležitost...

Vydáno:1.5.2007 Zobrazeno:3682

(19) Jan Nepomucký podvodem "temna"?

 Již za první republiky slyšeli žáci na všech stupních škol, že prý kult českého národního světce Jana Nepomuckého byl uměle vytvořen jezuity v době „temna“, čili v epoše násilné rekatolizace, aby prý „nahradil“ kult Jana Husa.  Jan z Nepomuku prý je „falešný mučedník“, který údajně „nikdy neexistova...

Vydáno:1.7.2007 Zobrazeno:1860

(20) Být dobrým katolíkem znamená nebýt dobrým Čechem?

 Naše české národní povědomí je poznamenáno již zhruba po dvě staletí přesvědčením, že Katolická církev byla nepřítelem českého národa, spojencem nenáviděných Habsburků, kteří usilovali o naše poněmčení. Katolická církev nám údajně upálila Jana Husa, proto Čechové ji odmítli a stali se vyznavači kali...

Vydáno:1.9.2007 Zobrazeno:1933

(21) Katolická církev a T. G. Masaryk

 Masarykův náboženský vývoj byl neobyčejně složitý. Pocházel z Hodonína z rodiny panského kočího. Otec se kvůli své profesi často stěhoval, takže mladý Masaryk prožíval dětství na různých místech moravského Slovácka. Rodiče byli praktikující katolíci, mladý Masaryk ministroval. Na doporučení čejkovic...

Vydáno:1.11.2007 Zobrazeno:3543

(22) Tentokrát závěrem

 Staré české přísloví říká, že „i ta nejkrásnější pohádka jednou končí“. Tak je tomu i s naším seriálem “Trochu apologie“. Nebyla to sice v žádném případě pohádka, ale všechno má a musí mít svůj konec. Všechna nejpalčivější témata, která jsou předmětem kontroverze  katolicismu s okolním prostředím, b...

Vydáno:1.1.2008 Zobrazeno:1521
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)

Radomír Malý

Narození roku 1947 v Brně, tam vystudoval ve druhé polovině 60. let historii na Filozofické fakultě, což ukončil doktorátem filozofie (PhDr.). Ze svého prvního pracovního místa historika v muzeu v Kroměříži musel za normalizace r. 1972 odejít z náboženských důvodů, poté až do r. 1989 vykonával zaměstnání mimo svoji kvalifikaci. Aktivně pracoval v katolickém samizdatu, což mu vyneslo výslechy a perzekuce ze strany Státní bezpečnosti. Od r. 1990 působil jako zástupce šéfredaktora brněnské redakce Lidové demokracie, od r. 1994 až do svého odchodu do důchodu r. 2009 vyučoval církevní a obecné dějiny na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Napsal celkem 10 knižních publikací a mnoho článků. Od r. 2005 je vdovcem. Má 3 děti.

 

Seznam dílů

 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200