Misijní styl sv. Maxmiliána Kolbeho

Misijní styl sv. Maxmiliána Kolbeho

Základní pilíře evangelizační strategie sv. Maxmiliána U příležitosti stého výročí založení Rytířstva Neposkvrněné (M. I.) – hnutí s výrazným apoštolským charakterem, je dobré se zamyslet nad misionářskou strategií sv. Maxmiliána Kolbeho, který stál u jeho zrodu. Chtěl bych ukázat, na jakých základech stojí jeho misionářská strategie a v čem

Rytířstvo Neposkvrněné – náš domov

Rytířstvo Neposkvrněné – náš domov

Úmysl Rytířstva Neposkvrněné na červenec a srpen Byl to poslední dům, na jehož realizaci pan stavbyvedoucí dohlížel. Hned po kolaudaci měl odejít do penze. A tak nějak mu poprvé v životě přestalo záležet na dobrém výsledku. Objednal cement po záruce, kabely, elektroinstalaci, vodoinstalaci, okna i dveře všechno ve slevě s nejistou kvalitou.

Malý Lucas se Probudil s jasnou myslí

Malý Lucas se Probudil s jasnou myslí

Uzdravení na přímluvu fatimských pasáčků Hyacinty a Františka Martových Papež František letos v květnu během své návštěvy Fatimy svatořečil Františka a Hyacintu Martovy – dvě ze tří fatimských dětí, kterým se v roce 1917 zjevila Panna Maria. Třetí vizionářka Lucie Santosová zemřela ve vysokém věku

Náměstkové Kristovi (9)

Náměstkové Kristovi (9)

Vyvrcholením středověkého zápasu o mravní povznesení papežství, o jeho nezávislost na světské moci, o odstranění simonie kléru a o bezpodmínečnou závaznost kněžského celibátu na latinském Západě byl pontifikát sv. Řehoře VII. (1073–1085). Započalo to reformou papežství – a skončilo velkolepou reformou celé Církve. Reformní duch kláštera v Cluny, z něhož