Srdce Ježíšovo

Tebe velebí má víra, Tebe, mé jediné nejvyšší dobro,
ušlechtilá vinice, sladký hrozne, věčný proude života.

Dovol nám pokleknout do tohoto proudu, který dává život!
Dovol nám odplavit všechny ješitné radosti a milovat jen Tebe, Srdce Ježíšovo!

Dovol nám stavět pořád jen na Tobě, Srdce Ježíšovo,
Ty ušlechtilá zahrado, lásko a naděje, přiveď nás k nebeské bráně!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!

Dienst am Glauben 4/2009, překl. -rm-

 
Biblický citát na dnešní den
Duch pravdy vás uvede do celé pravdy. (Jan 16,13)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200