Velké pokání

Antoni Krosny | GN 20.10.2016 | překlad bB

Všichni se mohli přesvědčit, že je to Boží dílo.  100 tisíc lidí na kolenou.

15. října jsem byl v Čenstochové na Jasné Hoře. Evropské televize o tom mlčely (v Polsku taktéž některé mlčely), a zde se konala jedna z největších modliteb poslední doby. Proč? Akce Velké pokání byla zorganizována laiky (sdružení Solo Dios Basta) a ne duchovními podle předem odsouhlaseného pastoračního plánu. Pokání je něco, o čem současný svět nechce slyšet. Bez velké podpory medií, bez mimořádné podpory kléru, do Čenstochové připutovalo z celého Polska na 100 tisíc lidí, kteří se tam navzdory chladu modlili od 11 do 21 hodin, z čehož několik hodin na kolenou.

Viděl jsem na vlastní oči živou církev, věřící lidí, modlil jsem se spolu s nimi. Byla opravdová duchovní válka v Ježíšově síle, během níž ďáblové dostali pořádný výprask. Protože když 100 tisíc lidí padá dobrovolně na kolena, když odprošují za své hříchy, když odpouštějí svým viníkům, a když exorcista veřejně vyslovuje slova exorcismů nad lidmi a národem, když kněží první padají před Bohem, aby ho odprošovali, a pak vztahují ruce, aby žehnali – potom Bůh přichází s velikou milostí, a ďáblové dostávají na frak.

To je síla!!! Síla pokání a modlitby. Ježíš – Beránek... zkrvavený... to je také Pán s neobyčejnou silou, s zřídly milosti, s odpuštěním a milostí osvobození, obrácení, proměny života. Pouze v něm je opravdová svoboda, po které lidé jakoby touží, ale odvracejí se od Boha a upadají do nesvobody, která vysává a ničí jejich život...

Dobře se nazývá toto sdružení – Solo Dios Basta (pouze Bůh stačí). Jakou je třeba mít odvahu, aby se pustit do podobné akce. A v sobotu se všichni mohli přesvědčit, že je to dílo samotného Boha. 100 tisíc lidí na kolenou! Z vlastní vůle, z víry, z lásky k Bohu, s vědomím, že hřích existuje a že má obrovské důsledky, že pouze Bůh má sílu porazit zlého a lidem dát spásu. To bylo něco překrásného!

Vydáno:20.10.2016 Zobrazeno:166
Biblický citát na dnešní den
Kdo věří v Syna, má život. (Jan 3,36)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200