Američtí pediatři: čím více gender, tím více poruch

USA: Poruchy pohlavní identity mají psychický charakter, nejsou genetické a nemají spojitost s tělem dotyčného člověka – vyplývá z výzkumu zrealizovaného vědci z Amerického Kolegia Pediatrů (American College of Pediatricians). Toto zjištění odporuje hlavním tézím ideologie gender a ukazuje na nebezpečí, které může vzniknout jejím propagováním mezi nezletilými.

Američtí vědci se odvolávají na dřívější výzkumy, které byly prováděny mezi transsexuálními jednovaječnými dvojčaty. Zjistilo se, že pouze v jednom z pěti případů poruchy pohlavní identity se tato porucha objevuje u obou dvojčat zároveň. Nelze tedy říkat, že tyto poruchy mají genetický základ, protože v případě jednovaječných dvojčat oba jedinci mají totožné DNA a stejné podmínky prenatálního vývoje.

Navíc, jak se zjistilo z jiných výzkumů, poruchy pohlavní identity se vyskytují mnohem méně tam, kde dítě nebylo pobízeno ke ztotožňování se s opačným pohlavím. Ukazuje se, že právě pobídka k otevřenosti ke změně pohlaví a experimentování s její změnou je hlavní příčinou poruch pohlavní identity.

Američtí pediatři se odvolávají na terapie, které podstupují děti s poruchami pohlavní identity. Vyplývá z nich, že základní vliv na rozvoj a přetrvávání poruch pohlavní identity mají sociální činitele, rodinné psychopatologie a tlak médií a sociálních sítí.

Zajímavé je, že oznámení výsledků výzkumu Amerického kolegia pediatrů se uskutečnilo ve stejné době, kdy papež František pronesl kritická slova na adresu ideologie gender. Přestože papež o tom hovořil v Krakově při setkání s biskupy, jeho slova vzbudily velký zájem ve Spojených státech. Organizace LGBT netajily svou hořkost. Report amerických pediatrů však ukázal, že papežovy obavy o dobro dětí, jež jsou neustále poddávány ideologické kolonizaci, nacházejí své silné odůvodnění ve vědeckých zjištěních.

pl.radiovaticana.va, 18. 8. 2016

Vydáno:19.8.2016 Zobrazeno:239
Biblický citát na dnešní den
Kdo věří v Syna, má život. (Jan 3,36)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200