Trochu apologie

Radomír Malý

Nejprve tedy, co je to vlastně „apologie“. Přesný překlad tohoto řeckého slova zní „obrana“. Víru je třeba slovem i perem bránit, to věděli už za pronásledování křesťanů v prvních třech staletích významní církevní Otcové a spisovatelé. Někteří sami svůj spis  nazvali „Apologie“, např. sv. Justin nebo Tertulian. Hájit věroučné pravdy proti pohanům a proti bludařům pokládali nositelé církevní autority i vzdělaní laikové za povinnost. Krom sv. Justina a Tertuliana vynikli jako věhlasní apologéti křesťanského starověku sv. Irenej, sv. Hippolyt, Origenes, Miltiades, Aristides, sv. Cyprian aj. Předmětem jejich obrany byly hlavně věroučné pravdy, avšak věnovali se také vyvracení dobových pomluv o křesťanech, např. Tertulian odhaluje stupiditu tvrzení, že křesťané ve svých shromážděních praktikují kanibalismus. To vzniklo nepochopením nebo spíš zlomyslným výkladem nauky o přijímání Těla a Krve Páně. Sv. Justin zase uvádí na pravou míru dobové pomluvy představitelů židovstva o Ježíši Kristu jako lháři a podvodníkovi.

Každý katolík by měl tedy být apologetou své Církve. Je to jeho radostnou povinností. Vždyť zastat se Krista, přítomného zde ve svém mystickém Těle, jímž Církev skutečně je, představuje povznášející a ušlechtilé poslání! Tomu má napomoci seriál „Trochu apologie“.

 

 

Vydáno:15.12.2011 Zobrazeno:3601
Biblický citát na dnešní den
Duch pravdy vás uvede do celé pravdy. (Jan 16,13)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200