Panna Maria Fryštátská (Karviná)

 

Zázračná Panna Maria Fryštátská z roku 1694, k němuž se váže následující pověst: V roce 1694 se stal fryštátským farářem P. Jan Buček, který působil u zdejšího kostela jako kaplan 17 let. Obraz Panny Marie s dřímajícím Ježíškem v náručí od neznámého autora byl původně zavěšen v pokoji P. Jana Bučka na zdejší faře. Počátkem roku 1698 farář Buček ale vážně onemocněl a protože ztratil řeč a upadl do bezvědomí, nemohl se před svou smrtí ani vyzpovídat. Jeho blízcí však ale věděli, že po celý život vkládal v Matku Boží velikou důvěru, a proto obraz Panny Marie sundali ze zdi a položili jej nemocnému knězi na hruď. V tom se ale stalo něco nečekaného. Nemocnému faráři se náhle vrátily všechny smysly, nabyl vědomí, mohl se vyzpovídat a pňjmout všechny svátosti. Téhož večera 26. dubna 1698 pak pokojně zemřel. Tuto zázračnou událost tehdy zaznamenal na věčnou paměť těšínský děkan Gallus Twaruschka. Milostný obraz Panny Marie Fryštátské byl poté přenesen do farního kostela. Věřící obrazu Zázračné Panny Marie Fryštátské přisuzovali mnoho zázračných uzdravení a přinášeli votivní stříbrné předměty. O tyto cennosti však kostel přišel za napoleonských válek.

zaslal Juraj Mihál

 

Neposkvrněná Panno, Matko Boží a Matko církve!

Ty, která jsi nadějí svého lidu a radostí trpících, shlédni na ty, kteří se k Tobě s důvěrou utíkají a před Tvým obrazem prosí o Tvou přímluvu. Vypros požehnání a svornost našim rodinám, dar pevné víry nám a našim dětem. Vypros naději a útěchu všem zoufalým a dar návratu těm, kteří sešli z cesty života. Vypros nám dar věrnosti a opravdovosti v plnění Boží vůle.

Panno Maria, prosíme Tě, ochraňuj celou naši farnost ode všeho zlého, od nejednoty a nesvornosti, od vlažnosti k Bohu a lhostejnosti vůči druhým. Vezmi si, prosíme, naši farnost pod svou ochranu, aby se stala ohniskem pevné víry, majákem neochvějné naděje a místem Boží lásky. Amen

Vydáno:18.5.2012 Zobrazeno:1885
Biblický citát na dnešní den
Duch pravdy vás uvede do celé pravdy. (Jan 16,13)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

  • Na adrese:
    Konvent minoritů v Brně
    Minoritská 1
    602 00 Brno

  • Na telefonním čísle:
    Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

    Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


  • Pomocí objednávkového formuláře


  • Číslo našeho účtu:
    7498984001/5500
    (Dary z ČR)

 

  • Dary ze Slovenska:
    č.ú.: 4060015034/3100
    IBAN:SK3131000000004060015034
    SWIFT: LUBASKBX
  • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
    IBAN: CZ1555000000007498984001
    SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200